Dansk-svenska specialordlistor (140 000 sökbara ord)

Framtagna av Öresunds Översättningsbyrå © 2005-2010

Röda länkar är våra egna unika ordlistor som inte finns någon annanstans på nätet. Utformningen är copyright-skyddad. OBS! Listorna är under ständig utveckling. Upprepningar och fel kan förekomma. För närvarande pågår textredigering och korrekturläsning av ordlistorna samt produktion av nya ordlistor. Ordlistorna är inte på något sätt heltäckande.  De blåa länkarna är externa dansk-svenska specialordlistor (cirka 100 ordlistor totalt). Den gröna länken går till en länksamling med dansk-danska fackordlistor.

Kontakta oss för offert på översättningsuppdrag - e-mail: info@oresunds.dk, tel 046-15 86 00

   

SÖK I RÖDA ORDLISTOR HÄR  

 

Anpassad sökning

 

Naturtyp-artlista Botaniska termer Lantbruksord Medicinsk ordlista Danskt chattspråk Smeknamn - städer Arbetsfordon
Svetsteknisk ordlista Social-ordlista Livsmedel Svampar/lavar Invandrarslang Smeknamn - person Data
Byggteknisk ordlista Sportfiske EU-ordlista Klädesplagg Svenskt chattspråk Lömska pluralord E-nummer
Gott och blandat Kemikalieord Danska fallgropar Fåglar Danska svordomar Motsatt kön (genus) Plasmaskärning
Vardagliga ord Växtarter Ungdomsspråk Bilteknisk ordlista Danska skällsord Ordpar S-fraser
Kontorsmaterial Handverktyg Förkortningsordlista MS-ordlista Dansk nyslang Småord R-fraser
Säkerhetsordbok Adjektivordbok Nysvenska ord Avfallslexikon      
Allmänna ordlistor Teknik & IT Naturvetenskap Miljö      
Falska vänner Fritid & Hobby Mat & Dryck Medicin      
Dansk grammatik Danska räkneord Övrigt        
Svensk blogg Dansk blogg          
Danska fackordlistor            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort information

  Naturtyp-artlista De viktigaste växtarterna i olika naturtyper (ca 400 arter)
  Botaniska termer Dansk-svensk botanisk termordlista (ca 400 poster)
  Lantbruksord Dansk-svensk lantbruksordlista (ca 750 poster)
  Medicinsk ordlista Dansk-svensk medicinsk ordlista (ca 900 poster)
  Svetsteknisk ordlista Dansk-svensk svetsteknisk ordlista (ca 350 poster)
  Social-ordlista Dansk-svensk social-/hälsoordlista (1200 poster)
  Livsmedel Dansk-svensk livsmedel-ordlista (ca. 1000 poster)
  Byggteknisk ordlista Dansk-svensk byggteknisk ordlista (ca 840 poster)
  Sportfiske Dansk-svensk sportfiske-ordlista (ca 500 poster)
  EU-ordlista Dansk-svensk EU-ordlista (ca 8100 poster)
  Klädesplagg Dansk-svensk ordlista för klädesplagg ( ca. 500 poster, 1300 ord)
  Gott och blandat "Gott och blandat",  (5 500 danska fackord, totalt 15 000 ord)
  Kemikalieord Dansk-svensk ordlista för kemikalier (250 poster)
  Danska fallgropar 948 vanliga danska fallgropar
  Vardagliga ord 2000 poster, totalt 6500 ord.  Innehåller bl.a. de vanligaste fallgroparna.
  Svampar/lavar Danska och svenska namn på 3500 svamp- och lavarter
  Fåglar Danska och svenska namn på 5800 fågelarter
  Växtarter Danska och svenska namn på 5000 växtarter
  Ungdomsspråk Danskt-svenskt ungdomsspråk, chattspråk etc. (900 uppslagsord)
  Bilteknisk ordlista Dansk-svensk bilteknisk ordlista (1500 uppslagsord)
  Kontorsmaterial Dansk-svensk ordlista om kontorsmaterial (400 uppslagsord)
  Handverktyg Dansk-svensk ordlista om verktyg (700 uppslagsord)
  Förkortningsordlista Danskt allmänt förkortningslexikon (1200 uppslag)
  Allmänna ordlistor 58 ordlistor med vanliga danska och svenska ord
  Teknik & IT 22 dansk-svenska ordlistor inom teknik
  Naturvetenskap 12 dansk-svenska ordlistor inom biologi (växter, däggdjur,  fåglar och fiskar)
  Miljö 4 dansk-svenska ordlistor inom miljö
  Falska vänner 4 länkar till förteckningar över falska vänner, fallgropar och lömska ord
  Fritid & Hobby 10 dansk-svenska ordlistor inom handarbete, släktforskning och segling
  Mat & Dryck 5 dansk-svenska ordlistor inom mat, bär och frukt
  Medicin & Hälsovård 5 dansk-svenska ordlistor inom sjukdomar och hälsovård
  Dansk grammatik 2 länkar till sidor om dansk grammatik
  Danska räkneord 3 länkar till sidor om de danska räkneorden
  Övrigt 15 dansk-svenska ordlistor med mycket varierande innehåll
  Danska fackordlistor 41 länkar till dansk-danska fackordlistor och ordbokssamlingar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan är utvecklad av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från danska

Till startsidan

Gammal layout på denna sida