DANSK-SVENSK SVETSTEKNISK ORDLISTA

(Ca 250 uppslagsord)

 

Ordlistan är sammanställd av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från DANSKA

 

Copyright © 2005, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen

acetone

aceton

acetylen

acetylen

acetylenfremstilling

acetylenframställning

acetylens opløsningsgrænse

acetylenens lösningsgräns

acetylenudvikler

acetylengenerator

afgangsstuds

utloppsnippel

aftapningshane

tömningskran

anordning til begrænsnings af trykket

tryckinställningsdon

antændelsespunkt for en gasblanding; antændelsesgrænse

antändningsgräns

apparattavle

instrumenttavla

arbejdstryk; afgangstryk; udløbstryk

expansionstryck

arbejdstryk; højeste sekundærtryk

högsta expansionstryck

bagfjeder; lukkefjeder

tätfjäder

befæstigelsesbøjle; bøjle

fästbygel

befæstigelsesskrue

bygelskruv

beklædt stang

belagd stav

beklædt tråd

belagd tråd

belægning

hölje

beskyttelsesgas

skyddsgas

blæsevirkning

blåsverkan

blandede korn

blandkrossning

blandingsforhold

blandningsförhållande

blandingskammer

blandningsrum

blandingskammerets samlende del

blandningsrummets konvergenta del

blandingskammerets spredende del

blandningsrummets divergenta del

blandingsrør

blandgasrör

blød flamme

mjuk låga

brænder til rustrensning; rensebrænder

flamreningsbrännare

brænderhåndtag

brännarehandtag

brænderspids

munstycke

brænderstørrelse

brännarstorlek

brændertyper

brännartyper

calciumkarbid

kalciumkarbid

dekomponering af acetylen; sønderdeling

acetylensönderfall

dybsvejsning

djupsvetsning

dyserenser

rensnål till munstycke

elektrodeledning

svetskabel

elektrodesvejsning

bågsvetsning

elektrogassvejsning

elektrogassvetsning

elektrosvejser

bågsvetsmaskin

entrins reduktionsventil

enstegsregulator

ESW/Elektroslaggesvejsning

elektroslaggsvetsning

FCAW/rørtråd

rörelektrodsvetsning

flamme

låga

flammeindstilling

låginställning

flammekerne

kärnlåga

flammekernens overflade

kärnlågans yta

flaskeacetylen; dissousgas

dissousgas

flaskebund

behållarbotten

flaskefod

behållarfot

flaskehætte

behållarkåpa

flaskehals

behållarhals

flaskesvøb

behållarmantel

flasketop

behållarkåpa

flasketoppens runding

behållarbröst

flaskeventil

behållarventil

flaskevogn

behållarkärra

flerflammebrænder

flerlågsbrännare

flowmeter

flödesmätare

flussmiddel

fluss; flussmedel

flussmidlets spredningsevne

flussens vätning

flydende ilt

flytande syre

forbrændingshastighed

förbränningshastighet

fordelingskegle

fördelingskon

fordelingsledning

servisledning

forfjeder; reguleringsfjeder

reglerfjäder

forgasningshastighed

förgasningshastighet

forgreningsrør

grenrör

forvarmeflamme

förvärmningslåga

fosforbrinte

fosforväte

frasvejsning; venstresvejsning

frånsvetsning

frit rum

fritt rum

FSW/Friktionssvejsning

friktionssvetsning

fugtig acetylen

fuktig acetylen

fugtig ilt

fuktigt syre

fyldmasse; porøs masse

porös massa

fyldningstemperatur

fyllningstemperatur

fyldningstryk

fyllningstryck

gasflaske

gasbehållare

gasforbrug

gasförbrukning

gasfordelingssi

gasuppsamlingsledning

gasluftbrænder

gastryckluftbrännare med extra luftinsugning

gassamler med variabelt rumfang

gasometer med variabel volym

gassens tilbagestrømning

bakströmning

gassmeltesvejsning; autogensvejsning

acetylen-syresvetsning

gassvejser

gassvetsare

gassvejsning

gassvetsning

gastrykluftsbrænder

gastryckluftbrännare

gastørrer

torkare

gasudbytte; gasudviklerens virkningsgrad

gasutbyte

gasudvikling

gasutveckling; förgasning

gennemløbsmængde

genomströmningsmängd

gennemløbsåbning

utloppsöppning

GMAW/MIG-MAG

gasmetallbågsvetsning

greb på reguleringsskrue

reglerskruvens ratt

grove korn; grovkornet

grovkrossning

grovkornet karbid

grovkrossad karbid

GTAW/TIG

gasmetallbågsvetsning med wolframelektrod; TIG-svetsning

hærdebrænder

härdbrännare

halsring; krave

behållarkrage

håndbrænder

handbrännare

håndhjul

ratt

håndskærm

svetsskärm

hård flamme

hård låga

hårdpålægning

hårdpåsvetsning

højtryksbrænder

högtrycksbrännare

højtryksfilter

högtrycksfilter

højtrykskammer

högtrycksrum

højtryksmanometer

högtrycksmanometer

højtryksvandlås

högtrycksvattenlås

høvlebrænder

hyvelbrännare

høvlebrænder til fugehøvling

mejselbrännare

ilt

syre

iltacetylenbrænder

acetylensyrebrännare

iltbrintflamme

vätesyrelåga

iltende flamme

oxiderande låga

iltflaske

syrebehållare

iltfordamper

syreförgasare

iltforvarmer

syrevärmare

iltoverskud

syreöverskott

ilttilslutning

syreanslutning

iltventil

syreventil

injektordyse

injektormunstycke

jordklemme

jordklämma

kalkgrød

kalkgröt

kalkmælk

kalkmjölk

kalkrester

kalkrest

kalkslam

kalkslam

kalkvand

kalkvatten

kegleventil

kägelventil

keyholeplasmasvejsning

nyckelhålssvetsning

knald (ved tilbageslag)

bakeld

kombineret svejse- og skærebrænder

kombinerad brännare

komprimeret brint

komprimerat väte

komprimeret ilt

komprimerat syre

komprimeret kvælstof

komprimerat kväve

komprimeret luft; trykluft

tryckluft; pressluft

kontaktdyse

kontaktmunstycke

kulfugning

kolbrännare

kullende flamme

kolande låga

læsket kalk

släckt kalk

lavtryksbrænder

lågtrycksbrännare

lavtrykskammer

lågtrycksrum

lavtryksmanometer

lågtrycksmanometer

ledning til arbejdsstykke

återledarkabel

ligetryksbrænder

liktrycksbrännare

ligetryksregulator

liktrycksregulator

luftformig ilt

gasformigt syre

luftformigt flussmiddel

gasformig fluss

lysbyesvejsning

bågsvetsning

lysgas; bygas

stadsgas; lysgas

mætning

mättning

maskinbrænder

maskinbrännare

mellemarm

mellanarm

methan

metan

modsvejsning; højresvejsning

motsvetsning

nittebrænder

nitskärbrännare

nåleinjektor

nålinjektor

nåleventil

nålventil

omløber til indsats

munstycksnippel

omløbsledning

förbigångsledning

omløbsventil

strömbegränsare

opløsning af acetylen

lösning av acetylen

polymerisation af acetylen

polymerisation av acetylen

pulverbeskyttelse

flux

reducerende slør

reducerande hölje

reduktionskurve

expansionskurva

reduktionsnippel

förminskningssockel

reduktionsventil

reducerventil

reguleringsskrue

reglerskruv

reguleringsventil

ventilkägla

rensemasse

reningsmassa

rensenål

rensnål

rørskærebrænder

rörskärbrännare

SAW/Pulversvejsning

pulverbågsvetsning

sikkerhedsafspærring for vandtilførslen

säkerhetspärr för vattenströmning

sikkerhedsanordninger

säkerhetsanordningar

sikkerhedsrør

säkerhetsrör

sikkerhedsventil

säkerhetsventil

skærebrænder

skärbrännare

skive

bricka

slaggehammer

slagghacka

slangeklemme

slangklämma

slangekobling

slangkoppling

slangestuds

slangsockel

slør

kolflamma

SMAW/MMA

manuell metallbågsvetsning

smeltebad

smältbad

sodende flamme

sotande låga

spidsbrænder

spetsbrännare

sprængplade

sprängbleck

stilleskrue

ställskruv

stuksvejsning

stumsvetsning

støbejern

gjutjärn

svejseafskærmning

skyddsskärm

svejseanlæg

svetsanläggning

svejsebrænder

svetsbrännare

svejsebrænder med konstant gasgennemstrømning

svetsbrännare för konstant gasmängd

svejsebrænder med regulerbar injektor

svetsbrännare för reglerbar gasmängd

svejsebriller

svetsglasögon

svejseflamme

svetslåga

svejsefuge

svetsfog

svejseindsats

svetsinsats

svejsepasta

svetspasta

svejsepulver

svetspulver

svejsestang

svetsstav

svejsestang med væge

veksvetsstav

svejsestreng

svetssträng

svejsetråd

svetstråd

svejsetråd med væge

veksvetstråd

svejseudstyr

svetsutrustning

svovlbrinte

svavelväte

svømmerventil

flottörventil

tændflamme

tändlåga

tilbageslag

bakeld

tilbageslagssikring

explosionsskydd

tilbageslagsventil

backventil

tilbageslagsventil

backslagsspärr

tilbagestrømningsafspærring

bakströmsspärr

tilgangsstuds; bagstykke

inloppstapp

tilgangstryk; højeste primærtryk

högsta primärtryck

tilladelig acetylenfyldning

tillåten acetylenfyllning

tilsatsmateriale

tillsatsmaterial

tilslutningsmøtrik

anslutningsmutter

tilslutningsmøtrik; omløber; omløbsmøtrik

anslutningsmutter

toflammebrænder

tvålågsbrännare

totrins reduktionsventil

tvåstegsregulator

trykregulator

tryckregulator

tryksko

bricka

trykstift

ventilspindel

trykstigning

tryckstegring

trykstød

tryckstöt

trådbundt

trådbunt

trådring

trådring

trådrulle

matarrulle

tør acetylen

torr acetylen

tør ilt

torrt syre

tørholder

torrhållare

tørkalk

torrkalk

ubeklædt stang

obelagd stav; bar stav

ubeklædt tråd

obelagd tråd; bar tråd

udskiftelig indsats

utbytbar insats

undertrykssikring

backventil

undervandsskærebrænder

undervattensskärbrännare

uregelmæssighedsgrad

variationskoefficient

vægtstangsarm

hävarm

vandbeholder

vattenbehållare

vandfortrængningsudvikler

vattenbortträngningsgenerator

vandlås

vattenlås

vandtilførselsanordning

vattentillförselanordning

vandudskiller

kondensor

varmebrænder

värmbrännare

varmeflamme

värmelåga

vasker

tvättare

ventildæksel

ventillock

ventilhus

ventilhus

ventilsæde

ventilsäte

ydre slør

skyddshölje

Copyright © 2005, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen