DANSK-SVENSK SOCIALORDLISTA

(Ca.. 750 uppslagsord)

 

Ordlistan är sammanställd av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från DANSKA

 

Copyright © 2005, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen

 

Abort

Abort

Adfærd

Beteende

Adfærdsforstyrrelser

Beteendestörningar

Adfærdsproblemer

Beteendeproblem

Adfærdsterapi

Beteendeterapi

Adfærdsvidenskab

Beteendevetenskap

Adfærdsændring

Beteendeförändring

Adoption

Adoption

Adoptivbørn

Adoptivbarn

Adoptivfamilie

Adoptivfamilj

Adoptivforældre

Adoptivforäldrar

Affald

Avfall

Afgiftning

Avgiftning

Afhængighed

Missbruk

Afslapningsøvelse

Avslappningsövning

Akkreditering

Ackreditering

Akut medicin

Akutvård

Aldring

Åldrande

Alkoholbrugere

Alkoholkonsumenter

Alkoholforbrug

Alkoholkonsumtion

Alkoholfri drikkevarer

Alkoholfria drycker

Alkoholiker

Alkoholist

Alkoholisme

Alkoholism

Alkoholmisbrug

Alkoholmissbruk

Alkoholoplysning

Alkoholupplysning

Almenmedicin

Allmänmedicin

Amalgamoverfølsomhed

Amalgamöverkänslighet

Ambulant behandling

Öppenvård

Anaboliske steroider

Anabola steroider

Anmeldelsespligtige sygdomme

Sjukdomsrapportering

Annoncering

Annonsering

Anoreksi

Anorexi

Ansættelse

Anställning

Ansættelsesvilkår

Anställningsvillkor

Anvendt forskning

Tillämpad forskning

Anæmi

Anemi

Anæstesi

Anestesi

Arbejdsdygtig

Arbetsför

Arbejdsforhold

Arbetsförhållanden

Arbejdsgiver

Arbetsgivare

Arbejdsløs

Arbetslös

Arbejdsløshed

Arbetslöshet

Arbejdsmedicin

Yrkesmedicin

Arbejdsmiljø

Arbetsmiljö

Arbejdsplads

Arbetsplats

Arbejdsret

Arbetsrätt

Arbejdsskader

Yrkesskador

Arbejdsudygtig

Ej arbetsför

Arvelige sygdomme

Genetiska sjukdomar

Asocial opførsel

Asocialt beteende

Audiovisuelt materiale

Audiovisuella hjälpmedel

Barbiturater

Barbiturater

Barselspleje

Förlossningsvård

Bedriftslæge

Företagsläkare

Bedriftssundhedsplejerske

Företagssköterska

Bedriftssundhedstjeneste

Företagshälsovård

Beroligende midler

Lugnande medel

Beskæftigelsesterapi

Arbetsterapi

Beslutningstagning

Beslutsfattande

Bevægelseshæmmede

Rörelsehindrade

Biologi

Biologi

Blindhed

Blindhet

Blodsygdom

Blodsjukdom

Blokering

Hämning

Blærekræft

Urinblåsecancer

Blødersygdom

Blödarsjuka

Bolig

Bostäder

Boligstandard

Bostadsstandard

Bortskaffelse af affald

Avfallshantering

Brandsikkerhed

Brandsäkerhet

Bronkitis

Luftrörskatarr

Brystkræft

Bröstcancer

Brystsygdom

Bröstsjukdom

Bureaukrati

Byråkrati

Byggeindustri

Byggnadsindustri

Bymiljø

Tätort

Bælgplanter

Baljväxter

Bøger

Böcker

Børn

Barn

Børnearbejde

Barnarbete

Børneernæring

Barnnutrition

Børnehave

Förskola

Børnehospital

Barnsjukhus

Børnelammelse

Polio

Børnemishandling

Barnmisshandel

Børnesikkerhed

Barnsäkerhet

Børnesundhedspleje

Barnhälsovård

Børnesygdom

Barnsjukdom

Børnetandpleje

Barntandvård

Børns udvikling

Barns utveckling

Bøsse

Bög

Crohns sygdom

Crohns sjukdom

Curricula

Läroplaner

Cystisk fibrose

Cystisk fibros

Cøliaki

Celiaki

Cølibat

Celibat

Daghospitaler

Dagvård

Dataindsamling

Datainsamling

Decentralisering

Decentralisering

Delfiteknik

Delfiteknik

Deltagelse

Deltagande

Det at være forældre

Föräldraskap

Diagnose

Diagnos

Diarré

Diarré

Diskoteker

Diskotek

Diskrimination

Diskriminering

Dissemineret sklerose

MS

Diæter

Diet

Diætister

Dietister

Donering af blod

Blodgivning

Donorer

Donatorer

Dreng

Pojke

Drukningsulykker

Drunkning

Dyr

Djur

Død

Död

Dødshjælp

Dödshjälp

Døgnrytme

Dygnsrytm

Døvblindhed

Dövblindhet

Døvhed

Dövhet

Ecstacy

Ecstasy

Efterbehandling

Eftervård

Efterladte

Efterlevande

Egenomsorg

Egenvård

Eksem

Eksem

Ekspert

Expert

Elektronisk post

Elektronisk post

Empowerment

Egenmakt

Engelsk syge

Rakit, engelska sjukan

Enligstillede

Ensamstående

Ensomhed

Ensamhet

Erhvervsaktive

Förvärvsarbetande

Erhvervspraktik

Praktisk yrkesutbildning

Erhvervssygdomme

Yrkessjukdomar

Ernæring

Näring

Ernæringslære

Näringslära

Ernæringstilstand

Näringsstatus

Evaluering

Utvärdering

Fabriksindustri

Tillverkningsindustri

Fag

Yrken

Fagforening

Fackförening

Faglig uddannelse

Yrkesutbildning

Faglige organisationer

Yrkessammanslutningar

Fagpersonale

Professionella

Fagprofiler

Yrkesprofil

Faldulykker

Fallolyckor

Familie

Familj

Familiebehandling

Familjevård

Familiens funktion

Familjerelationer

Familieplanlægning

Familjeplanering

Familieplanlægningsklinikker

Familjeplaneringsmottagningar

Familier med enlig forsørger

Enföräldersfamiljer

Familiestøtte

Familjestöd

Familievejledere

Familjerådgivare

Fastfood

Snabbmat

Fattigdom

Fattigdom

Fedme

Fetma

Feltundersøgelse

Fältstudie

Fibre

Fibrer

Fjerkræ

Fjäderfä

Fjernundervisning

Distansutbildning

Flaskeernæring

Flaskuppfödning

Flerfold fødsler

Flerbörd

Flygtninge

Flyktingar

Flygtningearbejde

Flyktingarbete

Fodgængere

Fotgängare

Fodpleje

Fotvård

Folinsyre

Folsyra

Folkesundhed

Folkhälsa

Folketælling

Folkräkning

For højt blodtryk

Högt blodtryck

For lavt blodtryk

Lågt blodtryck

For tidlig fødsel

För tidig födsel

Forbruger

Konsument

Forbrugeruddannelse

Konsumentupplysning

Forbrænding

Brännskada

Fordøjelsessystemet

Matsmältningssystemet

Forebyggelse

Prevention, förebyggande

Forebyggelse af tand- og mundsygdomme

Förebyggande munhälsovård

Forebyggelse af ulykker

Olycksfallsprevention

Forebyggende medicin

Förebyggande medicin

Forelæsning

Föredrag

Forening

Förening

Forkølelse

Förkylning

Forstærkning

Förstärkning

Forsvarspersonale

Försvarspersonal

Fortrydelsespiller

Dagen-efter-piller

Forurening

Förorening

Forventet levealder

Förväntad livslängd

Forældre

Föräldrar

Forældremøde

Föräldramöte

Fravænning

Avvänjning (från bröstmjölk)

Fremgangsmåde

Tillvägagångssätt, rutin

Fremmedhad

Rasism

Frivilligt arbejde

Frivilligarbete

Frugt

Frukt

Frygt

Rädsla

Fuldtidsbeskæftigelse

Heltidsanställning

Fyrværkeri

Fyrverkeri

Fysiologi

Fysiologi

Fysioterapeut

Sjukgymnast

Fysioterapi

Sjukgymnastik

Fysisk udvikling

Fysisk utveckling

Fædre

Fäder

Fængsler

Fängelser

Færdselslære

Trafikundervisning

Færdselssikkerhed

Trafiksäkerhet

Fødevareallergi

Födoämnesallergi

Fødevareforbrug

Livsmedelskonsumtion

Fødevaresikkerhed

Livsmedelssäkerhet

Fødsel

Förlossning

Fødselsdepression

Förlossningspsykos

Fødselsforberedelse

Förlossningsförberedelse

Fødselshjælp

Barnmorskeyrket

Fødselstal

Födelsetal

Følelse

Känsla

Førstehjælp

Första hjälpen

Førstehjælpsuddannet

Räddningspersonal

Føtalt alkoholsyndrom

Fetalt alkoholsyndrom

Fåresyge

Påssjuka

Gadebørn

Gatubarn

Genindvinding

Avfallsåtervinning

Genmanipulerede fødevarer

Genmanipulerade livsmedel

Genoplivning

Återupplivning

Gigtsygdomme

Reumatiska sjukdomar

Gruppepres

Grupptryck

Grøntsager

Grönsaker

Gynækologi

Gynekologi

Had

Hat

Hallucinogener

Hallucinogener

Handikapadgang

Tillgänglighet för handikappade

Handikapbolig

Handikappbostad

Handikapforsorg

Handikappvård

Handikaphjælpemidler

Handikapphjälpmedel

Hasard

Spel

Helbredsstatus

Hälsotillstånd

Helbredsundersøgelse

Hälsoundersökning

Hengivenhed

Tillgivenhet

Hjemløs

Hemlös

Hjemløshed

Hemlöshet

Hjemmepleje

Hemsjukvård

Hjemmesygeplejerske

Ung. distriktssköterska

Hjernehindebetændelse

Hjärnhinneinflammation

Hjerneskade

Hjärnskada

Hjernesvulst

Hjärntumör

Hjernesygdom

Hjärnsjukdom

Hjerte-kar-sygdomme

Hjärt-kärlsjukdomar

Hjerte-kar-systemet

Hjärt-kärlsystemet

Hjertetilfælde

Hjärtinfarkt

Holdning

Hållning

Holdning

Attityd

Holdningsændring

Attitydförändring

Hospicer

Hospice

Hospital

Sjukhus

Hospitalsaffald

Sjukhusavfall

Hospitalsbehandling

Slutenvård

Hoste

Hosta

Hovedpine

Huvudvärk

Hudkræft

Hudcancer

Hudsygdomme

Hudsjukdomar

Hukommelse

Minne

Humor

Humor

Hundegalskab

Rabies

Husholdningsaffald

Hushållsavfall

Høfeber

Hösnuva

Højere uddannelsesinstitutioner

Högskolor

Hørehæmmed

Hörselskadad

Høreskade

Hörselskada

Håndkøbslægemidler

Receptfria läkemedel

Hårtab

Håravfall

Idræt

Idrott

Idrætsmedicin

Idrottsmedicin

Idrætsskade

Idrottsskada

Idrætsudøvere

Idrottare

Indeklima

Inomhusmiljö

Indlæring

Inlärning

Indlæringsvanskeligheder

Inlärningsstörningar

Indsats i lokalsamfundet

Aktionsinriktat samhällsarbete

Instruktionsblad

Bruksanvisning

International

Internationell

International lovgivning

Internationell rätt

Interview

Intervju

Irritabel tyktarm

Colon irritabile

Jogging

Joggning

Jordemoder

Barnmorska

Jordforurening

Markförorening

Kantiner

Matsalar

Karriereudvikling

Karriärstege

Karsygdom

Kärlsjukdom

Katastrofeberedskab

Katastrofberedskap

Kernefamilie

Kärnfamilj

Kighoste

Kikhosta

Klager

Klagomål

Klima

Klimat

Knoglebrud

Fraktur

Knogleskørhed

Benskörhet

Komplians

Patientföljsamhet

Kronisk træthedssyndrom

Kroniskt trötthetssyndrom

Kropsbillede

Kroppsuppfattning

Kræft

Cancer

Kræft i blærehalskirtlen, prostatacancer

Prostatacancer

Kræft i mundhulen

Munhålecancer

Kræft i skjoldbruskkirtlen

Sköldkörtelcancer

Kræftfremkaldende stoffer

Cancerframkallande ämnen

Kulhydrater

Kolhydrater

Kulturelle barrierer

Kulturbarriärer

Kunstig befrugtning

Konstgjord befruktning

Kunstterapi

Konstterapi

Kvalitetssikring

Kvalitetssäkring

Kvindesygdom

Kvinnosjukdom

Kærlighed

Kärlek

Kød

Kött

Køderstatning

Köttersättning

Kønsforskelle

Könsskillnader

Kønsorganer

Fortplantningsorgan, könsorgan

Kønssygdom

Könssjukdom

Landbrug

Lantbruk

Landdistrikter

Glesbygd

Langtidsledighed

Långtidsarbetslöshet

Leddegigt

Artrit

Ledelse

Ledarskap

Leder

Chef

Leg

Lek

Legeplads

Lekplats

Legetøj

Leksaker

Legionærsyge

Legionärssjuka

Leukæmi

Leukemi

Leveforhold

Levnadsförhållanden

Leverkræft

Levercancer

Leversygdom

Leversjukdom

Levnedsmiddelhygiejne

Livsmedelshygien

Levnedsmiddelhåndtering

Livsmedelshantering

Levnedsmiddelindustri

Livsmedelsindustri

Levnedsmiddelkontrol

Livsmedelskontroll

Levnedsmidler

Livsmedel

Ligeret

Lika möjligheter

Livmoderhalskræft

Livmoderhalscancer

Livsbegivenheder

Livsavgörande händelser

Livsfærdigheder

Sociala färdigheter

Lokalsamfund

Lokalsamhälle

Lovgivning

Lagstiftning

Ludomani

Spelberoende

Luftforurening

Luftförorening

Luftsvejssygdom

Luftvägssjukdom

Lungekræft

Lungcancer

Lus

Huvudlöss

Lyme-sygdom, borreliose

Borreliainfektion

Lymfatiske sygdomme

Lymfatiska sjukdomar

Lysforurening

Ljusförorening

Lægemiddelanvendelse

Läkemedelsanvändning

Lægemidler

Läkemedel

Læger

Läkare

Lægesekretærer

Läkarsekreterare

Lægeundersøgelse

Läkarundersökning

Lægevidenskab

Medicin

Lægmandsbehandling

Lekmannavård

Lægmandsekspert

Lekmannaexpert

Lærere

Lärare

Læsbarhed

Läsbarhet

Løft

Lyft

Løs ansættelse

Tillfällig anställning

Madforgiftning

Matförgiftning

Madmisbrug

Matmissbruk

Markedsføring

Marknadsföring

Mavekræft

Magcancer

Meningsdannere

Opinionsledare

Menneskelegemet

Människokroppen

Menneskerettigheder

Mänskliga rättigheter

Menopause

Menopaus

Mestring

Psykologisk anpassning

Midaldrende

Medelålder

Middelhavskost

Medelhavskost

Miljøbeskyttelse

Miljöskydd

Miljøforskning

Miljöforskning

Miljøforurening

Miljöförorening

Miljømedicin

Miljömedicin

Misbrugerbehandling

Missbrukarvård, missbruksbehandling

Misbrugerrådgivning

Missbruksrådgivning

Mishandling

Misshandel

Monitorering

Övervakning

Mononukleose

Körtelfeber

Mor-barn-sundhed

Mödra- och barnhälsovård

Morgenmad

Frukost

Mortalitet

Dödlighet, mortalitet

Motion

Motion

Motivation

Motivation

Motoriske færdigheder

Motoriska färdigheter

Multikulturel undervisning

Mångkulturell undervisning

Mundtlig information

Muntlig information

Muskelsvind

Muskeldystrofi

Mutilering af kønsorganer

Könsstympning

Mænd

Män

Mærkning

Märkning

Mærkning af fødevarer

Livsmedelsmärkning

Mæslinger

Mässling

Mødre

Mödrar

Narkotikaforebyggelse

Drogprevention

Narkotikapolitik

Drogpolitik

Narkotikarådgivning

Drogrådgivning

National

Nationell

Naturlig fødselskontrol

Naturlig födelsekontroll

Netværk

Nätverk

Nikotinafhængighed

Nikotinberoende

Nonprofitorganisation

Ideella organisation

Nonverbal kommunikation

Kroppsspråk

Nyresygdom

Njursjukdom

Næringsstoffer

Näringsämnen

Nødder

Nötter

Observation

Observation

Obstipation, forstoppelse

Förstoppning

Odontologi

Odontologi

Offentlig information

Samhällsinformation

Offentlig mening

Allmän opinion

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Oldinge

Åldringar

Omkostninger

Kostnader

Omkostningseffektivitet

Kostnadseffektivitet

Omskoling

Omskolning

Omskæring

Omskärelse

Omsorgsperson

Vårdare

Opinionsundersøgelse

Opinionsundersökning

Opkvikkende midler

Stimulantia

Oplevelsespædagogik

Upplevelsebaserad inlärning

Oplysningskampagner

Informationskampanjer

Oplæring

Praktisk utbildning

Opmærksomhed på risikoer

Riskmedvetenhet

Opsøgende arbejde

Uppsökande verksamhet

Ordblindhed

Dyslexi, ordblindhet

Ordination

Läkemedelsförskrivning

Organisationspsykologi

Organisationspsykologi

Ortodoks medicin

Skolmedicin

Osteopati

Osteopati

Overtalelse

Övertalning

Overvægt

Övervikt

Palliativ behandling

Palliativ vård

Panikanfald

Panikattack

Parasitære sygdom

Parasitsjukdom

Parkinsons sygdom

Parkinsons sjukdom

Passiv rygning

Passiv rökning

Patientdeltagelse

Patientmedverkan

Patientforening

Patientförening

Pensionist

Pensionär

Perception

Perception

Personale

Personal

Personlig hygiejne

Personlig hygien

Personlig sikkerhed

Personlig säkerhet

Personlig udvikling

Personlig utveckling

Personlige forbindelser

Personliga relationer

Personlighed

Personlighet

Pesticider

Bekämpningsmedel, pesticider

Pige

Flicka

Pigmentforstyrrelse

Pigmentrubbning

Pilotundersøgelse

Pilotundersökning

Piskesmældslæsion

Whiplashskada

Pjecer

Faktablad

Placebo

Placebo

Planlægning

Planering

Plastikkirurgi

Plastikkirurgi

Pleje

Vård

Pleje af døende

Terminalvård, vård i livet slutskede

Plejehjem

Sjukhem

Plejehjemsanbringelse

Serviceboende

Pludselig spædbarnsdød

Plötslig spädbarnsdöd

Politi

Polisväsen

Politik

Politik

P-piller

P-piller

Praktiserende læger

Allmänläkare

Primær sundhedstjeneste

Primärvård

Problemløsning

Problemlösning

Professionelt arbejde, erhvervsudøvelse

Yrkesutövning

Prognose

Prognos

Prospektive studier

Prospektiva studier

Prostitueret

Prostituerad

Prostitution

Prostitution

Præstationsangst

Prestationsångest

Psoriasis

Psoriasis

Psykiatri

Psykiatri

Psykiatrisk behandling

Psykiatrisk behandling

Psykisk lidelse

Psykisk sjukdom

Psykisk sundhed

Psykisk hälsa

Psykisk syg

Psykiskt sjuk

Psykofarmaka

Psykofarmaka

Psykolog

Psykolog

Psykologi

Psykologi

Psykosocial støtte

Psykosocialt stöd

Psykosociale problemer

Psykosociala problem

Psykosocialt arbejde

Psykosocialt arbete

Psykosomatisk sygdom

Psykosomatisk sjukdom

Psykoterapeut

Psykoterapeut

Psykoterapi

Psykoterapi

Pubertet

Pubertet

Pædagogisk

Pedagogisk

Pædiatri

Pediatrik

Pædofili

Pedofili

Pålidelighed

Reliabilitet, pålitlighet

Radio

Radio

Radio- og tv-selskaber

Radio- och TV-bolag

Radioaktiv forurening

Radioaktiv förorening

Radioaktivt affald

Radioaktivt avfall

Radioterapi

Strålbehandling

Randomiserede kontrollerede undersøgelser

Randomiserade kontrollerade studier

Regering

Regering

Regional

Regional

Registrering

Registrering

Rehabilitation

Rehabilitering

Rehabilitationscentre

Rehabiliteringscentra

Rejse

Resa

Rekruttering

Rekrytering

Religion

Religion

Reproduktiv sundhed

Fortplantningsmedicin

Restaurant

Restaurang

Risiko, risici

Risk, risker

Risikofaktorer

Riskfaktorer

Risikogrupper

Riskgrupper

Risikovurdering

Riskbedömning

Rollemodell

Förebild

Rollespil

Rollspel

Rygeforebyggelse

Tobaksprevention

Rygepolitik

Tobakspolitik

Rygere

Rökare

Ryghelse

Ryggvård

Rygmarvslidelse

Ryggmärgssjukdom

Rygning

Rökning

Rygsmerte

Ryggont, ryggsmärta

Røde hunde

Röda hund

Rådgiver

Kurator

Rådgivning

Rådgivning

Sagsbehandler

Handläggare

Salt

Salt, koksalt

Samarbejde

Samarbete

Samfund

Samhälle

Samfundsmedicin

Samhällsmedicin

Samfundsmedicinske projekter

Samhällsmedicinska projekt

Samfundstjeneste

Samhällstjänst

Samfundsvidenskab

Samhällsvetenskap

Samleje

Samlag

Sammenlignende studie

Jämförande studie

Samtaleteknik

Diskussionsteknik

Seksualitet

Sexualitet

Seksuel adfærd

Sexuellt beteende

Seksuel vold

Sexuella övergrepp

Selvforsvar

Självförsvar

Selvhjælp

Självhjälp

Selvhjælpsgrupper

Självhjälpsgrupper

Selvkontrol

Självbehärskning

Selvmedicinering

Självmedicinering

Selvmord

Självmord

Selvmordsforsøg

Självmordsförsök

Selvstændig erhvervsdrivende

Egenföretagande

Selvtillid

Självförtroende, självtillit

Selvundersøgelse

Självundersökning

Selværd

Självkänsla

Sengevædning

Sängvätning

Sensoriske funktioner

Sensoriska funktioner

Serviceerhverv

Tjänsteföretag

Sexchikane

Sexuella trakasserier

Sexturisme

Sexturism

Sikker sex

Säkrare sex

Sikkerhed

Säkerhet

Sikkerhed i hjemmet

Säkerhet i hemmet

Sikkerhed på arbejdspladsen

Säkerhet på arbetsplatsen

Sikkerhedshjelm

Skyddshjälm

Sikkerhedsuddannelse

Säkerhetsutbildning

Sikkerhedsudstyr

Skyddsutrustning

Sjælesørgere

Själavårdare

Skade

Skada

Skarlagensfeber

Scharlakansfeber

Skifteholdsarbejde

Skiftarbete

Skilsmisse

Skilsmässa

Skinnebenssår

Bensår

Skoldkopper

Vattkoppor

Skolefag

Skolämnen

Skoler

Skolor

Skolesundhed

Elevhälsa

Skolesundhedstjeneste

Skolhälsovård

Skulkeri

Skolk

Slagtilfælde

Stroke

Slankning

Bantning

Slidgigt

Artros

Smear-test

Vaginalcytologiskt prov, cellprov

Smerte

Smärta

Smertestillende midler

Smärtstillande medel

Smitsomme sygdomme

Smittsamma sjukdomar

Småbørn

Småbarn

Småindustri

Småindustri

Social integration

Social integrering

Social isolation

Social isolering

Social kompetence

Social kompetens

Social støtte

Socialt stöd

Social udstødelse

Social utstötning

Sociale netværk

Sociala nätverk

Socialforvaltning

Socialtjänst

Socialt arbejde

Socialt arbete

Socioøkonomiske faktorer

Socioekonomiska faktorer

Solskoldning

Solskada, solsveda

Sorg

Sorg

Speciallæger

Specialläkare

Spedalskhed

Lepra, spetälska

Spillere

Spelare

Spiseforstyrrelser

Ätstörningar

Spisevaner

Matvanor

Spontan abort

Missfall

Sport

Idrott

Spredning af information

Informationsspridning

Sprog

Språk

Sprogforstyrrelser

Språkstörningar

Spædbørn

Spädbarn

Spædbørnsernæring

Spädbarnsnutrition

Spørgeskema

Enkät

Statistik

Statistik

Stedfamilie

Styvfamilj

Stofafhængighed

Drogberoende

Stofbrugere

Drogmissbrukare

Stoffer

Droger

Stofforbrug

Drogkonsumtion

Stofmisbrug

Drogmissbruk

Stomi

Stomi

Storfamilie

Storfamilj

Strategi

Strategi

Stress

Stress

Stresshåndtering

Stresshantering

Strålebeskyttelse

Strålskydd

Stråling

Strålning

Studerende

Studerande

Støjforurening

Buller

Støt stigende

Konstant ökande

Sukkersyge

Diabetes

Sundhed

Hälsa

Sundhed

Hälsa

Sundhedsadfærd

Hälsobeteende

Sundhedsfarlig

Hälsovådlig, hälsofarlig

Sundhedsfremme

Hälsofrämjande åtgärder

Sundhedsfremmende programmer

Hälsokampanjer

Sundhedsinformation

Hälsoinformation

Sundhedspersonale

Sjukvårdspersonal

Sundhedsplanlægning

Hälsovårdsplanering

Sundhedspleje

Hälso- och sjukvård

Sundhedspolitik

Hälso- och sjukvårdspolitik

Sundhedsrisici

Hälsorisker

Sundhedsøkonomi

Hälsoekonomi

Svangerskab

Graviditet

Svangerskabsforebyggende midler

Preventivmedel

Svangerskabskomplikationer

Graviditetskomplikationer

Svangregymnastik

Mödragymnastik

Svangrekontrol

Mödravård

Svømning

Simning

Sygdom

Sjukdom

Sygdomme i bevægeapparatet

Sjukdomar i rörelseapparaten

Sygdomme i blærehalskirtlen

Prostatasjukdomar

Sygdomme i skjoldbruskkirtlen

Sköldkörtelsjukdomar

Sygeforsikring

Sjukförsäkring

Sygefravær

Sjukfrånvaro

Sygehjælper

Ung. undersköterska

Sygeliggørelse

Medikalisering

Sygepleje

Sjukvård

Sygeplejerske

Sjuksköterska

Symptomer

Symptom, symtom

Synshandikappede

Synskadade

Sæddræbende stoffer

Spermiedödande medel

Særundervisning

Specialundervisning

Søskende

Syskon

Søvn

Sömn

Søvnforstyrrelser

Sömnstörningar

Søvnløshed

Sömnlöshet

Sår

Sår, sårskorpa

Tab

Förlust

Talelidelser

Talstörningar

Tand- og mundhelse

Munhälsa

Tand- og mundsygdomme

Munhålesjukdomar

Tandlæge

Tandläkare

Tandpleje

Tandvård

Tandplejer

Tandhygienist

Tavshedspligt

Tystnadsplikt

Teenageforældre

Tonårsföräldrar

Teenagefædre

Tonåriga fäder

Teenagemødre

Tonåriga mödrar

Teknologi

Teknik, teknologi

Testikelkræft

Testikelcancer

Tilpasning

Anpassning

Tilpasningsevne

Anpassningsförmåga

Tilsætningsstoffer

Livsmedelstillsatser

Tobaksafvænning

Rökavvänjning

Tobaksforbrug

Tobaksanvändning

Toksoplasmose

Toxoplasmos

Tolerance

Tolerans

Trafikulykke

Vägtrafikolycka

Transplantation

Transplantation

Transport

Transport

Tryksag

Trycksak

Tryksår

Trycksår

Træthed

Trötthet

Træthedsbrud

Belastningsskada

Tuberkulose

Tuberkulos

Tvangspræget opførsel

Tvångsbeteende

Tværvidenskabelig forskning

Tvärvetenskaplig forskning

Tyktarmskræft

Tjocktarmscancer

Type A-adfærd

Typ A-personlighet

Type B-adfærd

Typ B-personlighet

Udbrændthed

Utbrändhet

Uddannelse

Utbildning

Uddannelsesbehov

Utbildningsbehov

Udlevering af rene sprøjter

Sprututbyte

Udskrivning fra hospital

Patientutskrivning

Udstilling

Utställning

Udvikling

Utveckling

Udviklingsforstyrrelser

Utvecklingsstörning

Udviklingslande

U-länder

Udviklingspsykologi

Utvecklingspsykologi

Ulykke, uheld

Olycksfall

Underernæring

Undernäring

Undervægt

Undervikt

Ungarbejdere

Unga arbetstagare

Ungdomsarbejdsløshed

Ungdomsarbetslöshet

Ungdomskriminalitet

Ungdomsbrottslighet

Unge

Ungdomar

Urinvejssygdomme

Urinvägssjukdomar

Urinvejssystemet

Urinvägar

Urtemedicin

Örtmedicin

Uønsket graviditet

Oönskad graviditet

Validitet

Validitet

Vand

Vatten

Vandalisme

Vandalism

Vandforurening

Vattenförorening

Velbefindende

Välbefinnande

Venterum

Väntrum

Ventilation

Ventilation

Viden

Kunskap

Virksomhedsnævn

Företagsnämnder

Vitaminmangel

Vitaminbrist

Voksenundervisning

Vuxenutbildning

Voksne

Vuxna

Vold

Våld

Vægt

Vikt

Vægttræning

Styrketräning

Vækstforstyrrelser

Tillväxtstörningar

Værdier

Värderingar

Værtshus

Pub

Æg

Ägg

Æggehvidestoffer

Äggviteämnen, proteiner

Ældre

Äldre

Ældremishandling

äldremisshandel

Ældreomsorg

Äldreomsorg

Øjensygdom

Ögonsjukdom

Økologi

Ekologi

Økonomi

Ekonomi

Økonomiske systemer

Ekonomiska system

Øre-næse-halssygdomme

Öron-, näs- och halssjukdomar

Åndedrætssystem

Andningsorgan

Åndelig grusomhed

Psykisk misshandel

Åreforkalkning

Åderförkalkning, arterioskleros

Åreknuder

Åderbråck

Copyright © 2005, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen