DANSK-SVENSK ORDLISTA FÖR BOTANISKA TERMER

(Ca 280 termer)

 

Ordlistan är sammanställd av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från DANSKA

 

Copyright © 2005, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen

 

accessorisk knop, sideknop

sidoknopp

adventiv knop, biknop

adventivknopp

akselblad

stipel

albumincelle

albuminös cell

aleuronkorn

aleuronkorn

ar

ärr

avn

fjäll, agn

bæger

foder

bæger (bot.)

foder

bægerblad

foderblad

bælg

balja

bakterieknold

bakterieknöl

befrugtning

befruktning

bestøvning

pollinering

bicelle

bicell

biknop, adventiv knop

adventivknopp

bille

skalbagge

birod

adventivrot

blad

blad

bladanlæg, bladprimordium

bladanlag

bladar

bladärr

bladfæste, nodie

bladfäste, nod, led

bladfod

bladbas

bladkød, mesofyl

mesofyll

bladplade

bladskiva

bladprimordium, bladanlæg

bladanlag

bladskede

bladslida

bladstilk

bladskaft

blomsterblade, bloster

hylle

blomsterbund

blombotten

blomsterleje

blomfäste

blomsterstand

blomställning

bloster

hylle, kalk

bloster, blomsterblade

hylle

bulliform celle, ledcelle

gångjärnscell

cellevæg

cellvägg

centralcylinder, stele

stele

cortex, primær bark

kortex

cuticularstriber

kutikulaveck

dækfrøet

angiosperm, gömfröig

dækglas

täckglas

dækhår

hår, trikom

det stille centrum

vilande centrum

endestillet knop, endeknop

terminalknopp

enhedsmembran

enhetsmembran

enkeltfrugt

frukt bildad i blomma med en pistill

enkimbladet

enhjärtbladig

enkønnet

enkönad

enårig

ettårig, annuell

etagedelt kambium

våningsindelat kambium

farvekorn, kromoplast

kromoplast

fellem, kork

fellem, kork

felloderm

felloderm

fellogen, korkkambium

fellogen, korkkambium

fjersnitdelt

parflikig

flerfoldsfrugt

fruktansamling i blomma med flera pistiller

flerårig

flerårig, perenn

fnok

pappus

fodflig

stipel

foldet

veckad

forgrenet pore

förgrenad por

forkim

proproembryo, förgrodd

forrådsvæv

lagringsvävnad

frugtanlæg

pistill

frugtblad

fruktblad

frugtknude

fruktämne

frø

frö

frøanlæg

fröämne

frøhinde, integument

fröhinna, integument

frøhvide

frövita

frøkappe

arillus

frøskal

fröskal

frøstol

placenta

følgecelle

följecell

gennemgangscelle

genomgångscell

griffel

stift

grundmeristem

grundmeristem

grønkorn, kloroplast

kloroplast

halv kammerpore

halv gårdpor

harpiks

harts, kåda

hjerteved

kärnved

hjørn

bladveck

hjørnekollenkym

stjärnkollenkym

honningkirtel, nektarie

honungskörtel, nektarium

hvileknop

vilande knopp

hyben

nypon

hår, trichom

hår, trikom

højblad

högblad

høstved, sommerved

sommarved

inderavn, nedre

ytterblomfjäll

inderavn, øvre

innerblomfjäll

intercellularrum

cellmellanrum, intercellular

internodie, stængelled

internodium

jordstængel, rhizom

jordstam

kambium, (vækstlag)

kambium

kammerpore

gårdpor

kanal (bot.)

kanal

kar

kärl

karled

kärlcell

kerne

kärna

kernelegeme

nukleol, kärnkropp

kerneved

kärnved

kim

grodd, embryo

kim

grodd

kimblad

hjärtblad

kimknop

embryonalt skott, plumula

kimknopskede

koleoptil

kimmund

mikropyl

kimrod, primrod

embryonal rot, primärrot

kimsæk

embryosäck

kimstængel

grodd, hypokotyl

kirtel

körtel, glandel

kirtelhår

körtelhår

kisel

kisel

klaplagt

kantlagt (valvet) om knoppläge

kloroplast, grønkorn

kloroplast

knold

knöl

knop

knopp

knopskæl

knoppfjäll

kogle

kotte

kollenchym

kollenkym

kompressionsved, trykved

kompressionsved

kontraktil rod

kontraktil rot

kork, fellem

kork, fellem

korkhud

korkvävnad, periderm

korkpore, lenticel

lenticell

kransstillet (om blade)

kransställd

kromoplast, farvekorn

kromoplast

kronblad

kronblad

krukkeformet

urnformig

kurv

korg

kurvdække

holkfjäll, holk

kurvsvøb

holkfjäll

kvast

knippe

læbecelle

slutcell

længdesnit

längdsnitt

ledcelle, bulliform celle

gångjärnscell

ledningsstreng

ledningssträng

ledningsvæv

ledningsvävnad

legeme

kropp

lenticel, korkpore

lenticell

luftkammer

luftkammare

luftvæv

aerenkym, luftningsvävnad

lysblad

solblad

løg

lök

løsningslag

abskissionslager

løsningszone

abskissionszon

løvblad

löv, (karaktärs)blad

mælkerør

mjölksaftcell

mælkesaft

mjölksaft

mangle

fattas

marv

märg

marvstråle

märgstråle

mesofyl, bladkød

mesofyll

midtlamel

mittlamell

mitose, somatisk celledeling

mitos, somatisk celldeling

modsat

motsatt

måleokular

mätokular

navle (bot.)

hilum

nektar

nektar

nektarie, honningkirtel

nektarium, honungskörtel

netagtig

nätliknande, retikulär

netkar

nätkärl

netåret

nätnervig

nodie, bladfæste

nod, bladfäste, led

nål

barr

nåletræ

barrträd

nøgenfrøet

gymnosperm, nakenfröig

objektglas

objektblas

objektiv

objektiv

okular

okular

omkringsædig

kringsittande

oprindelse

ursprung

overflade

yta

overgangzone

övergångszon

oversædig

översittande

pælerod

pålrot

peber

peppar

perforationsplade

perforationsplatta

phloem, sivæv

floem, silvävnad

pode

ympa

pollen, støvkorn

pollenkorn

pollenrør

pollenslag

pore

por

porekar

porkärl

primær bark, cortex

kortex

primrod, kimrod

primärrot, embryonal rot

primstængel

epikotyl

rakle

hänge

reduktionsdeling

meios, reduktionsdelning

rhizom, jordstængel

jordstam

ringkar

ringkärl

rodhætte

rotmössa

rodhår

rothår

rodknold

rotknöl

særkønnet

enkönad

sambo (bot.)

enbyggare, monoik

sekundær tykkelsesvækst

sekundär tillväxt

siareal, sifelt

silyta

sicelle

silcell

sideknop, accessorisk knop

sidoknopp

siderod

sidorot

sifelt, siareal

silyta

siplade

silplatta

sirør

silrör

sirørscelle

silrörscell

sirørselement

silrörselement

sivæv, phloem

silvävnad, floem

skæl

fjäll

skærm

flock

skedehinde

snärp

skjoldhår

sköldhår

skruekar

spiralkärl

skud (bot.)

skott

skudspids

skottspets

skulpe

skida

skyggeblad

skuggblad

slangecelle

slangcell

slimcelle

slemcelll

slimkanal

slemkanal

slyngtråd

klänga

somatisk celledeling, mitose

somatisk celldeling, mitos

sommerved, høstved

sommarved

spaltefrugt

klyvfrukt

spalteåbning, stoma

klyvöppning, stoma

spiring

groning

splintved

splintved

stængel

stam

stængelknold

stamknöl

stængelled, internodie

internodium

stencelle

stencell

stigeformet

trappformad

stigekar

trappformat kärl

stilk

skaft, stjälk

stivelse

stärkelse

stivelseskorn

stärkelsekorn

stivelsesskede

stärkelseslida

stomaapparat

klyvöppning

strengskede

ledningssträngsskida

stødpude

buffert

støtteblad

stödblad

støttevæv

stödjevävnad

støv

pollen

støvbærer

ståndare

støvblad, støvdrager

ståndare

støvdrager, støvblad

ståndare

støvdragerhår

ståndarhår

støvfang

märke

støvknap

ståndarknapp

støvkorn, pollen

pollenkorn

støvtråd

ståndarsträng

støvvej

pistill

svampvæv

svampparenkym

svøb

svepe

tokimbladet

tvåhjärtbladig

top

vippa

toårig

bienn, tvåårig

træk

drag

trækved

spänningsved

trævlerod

fibrös rot

tragt

tratt

transfer celle

transfercell

trichom, hår

trikom, hår

trykved, kompressionsved

tryckved, kompressionsved

tværsnit

tvärsnitt

tvebo

tvåbyggare, dioik

tvekønnet (bot.)

tvåkönad

tykkelsesvækst

tjocklekstillväxt

underbæger

hypanthium

undersædig

undersittande

urteagtig

örtartad

U-skede

U-formad slida

vækstlag, kambium

kambium, tillväxtskiktet i ett träd

væv

vävnad

ved

ved

vedkar (karled)

vedkärl, kärl

vedplante

vedartad växt

vedvæv, xylem

veddel, xylem

vinduespore

fönsterpor

vårved

vårved

yderavn, nedre og øvre

skärmfjällen

årring

årsring

Copyright © 2005, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen