Allmänna dansk-svenska ordlistor

Här finns länkar till 93 kostnadsfria ordböcker på nätet. De ger dig möjlighet att översätta vanliga ord mellan svenska och danska. Länkarna har sammanställts, kvalitetsbedömts och kommenterats av Poul Hansen, auktoriserad translator från svenska till danska,  Öresunds Översättningsbyrå. Senaste uppdatering: 23 maj 2009.

gå till startsidan

 

 

Kontakta oss för offert på översättningsuppdrag - info@oresunds.dk, tel 046-15 86 00
 
     
 

 

 

 
LEXIN

Svenska-danska, ca. 7 000 ord + exempel, danska-svenska, ca. 4 100 ord + exempel med uttal. Det här är en populär nätordbok med hög placering hos de flesta sökmaskiner. Positivt: Här finns många ord som inte finns i tryckta ordböcker. Negativt: Innehåller dessvärre en del allvarliga översättningsfel. Uppdateras inte. Upphovsman: Utvecklad i samarbete mellan Myndigheten för Skolutveckling i Sverige, danska Undervisningsministeriet och UNI-C.

Exempel på fel:

unbrakonøgle = hylsnyckel
barnavårdscentral = børneværnscentral
permittering = særsvensk form for frihed
kollektivanställd = kollektivansættelse
högstadium = højstadium


Felen indikerar att översättaren inte behärskar källspråket eller målspråket.
 
 
NORDSKOL Danska, svenska och norska, ca. 3 000 ord. Positivt: En pålitlig ordbok med låg felfrekvens. Negativt: Inte särskilt omfattande, innehåller ingen fackterminologi, få synonymer. Den presenteras ofta som en ordbok över lömska ord, men innehåller enligt min mening endast 400-600 äkta lömska ord. Upphovsman: Nordskol (Nordiska skolnätet) som är en service från Nordiska Ministerrådet. OBS! Webbplatsen lades ned under 2008 och fungerar inte längre. Innehållet i nätordboken ingår dock fortfarande i TVÄRSLÅ, se nedan.  
TRAVLANG Danska och svenska (samt flera språk), ca. 3 500 ord. En av de första nätbaserade dansk-svenska ordböckerna. Positivt: Hittar inget positivt att säga om denna ordbok. Negativt: Innehåller fel, mycket reklam, dålig layout, oönskade popups.   
TVÄRSLÅ

Danska, svenska, norska och engelska: Innehåller enligt uppgift ca. 300 000 uppslagsord totalt, dock mycket ojämnt fördelat mellan språken. Ny resurs med kombination av flera ordböcker. Positivt: Många sökord, söker av många ordböcker samtidigt. Negativt: Svag i fråga om direkt översättning mellan danska och svenska. Dessvärre är en del av de använda ordböckerna behäftade med oförklarliga översättningsfel. 

Exempel på fel:

da. officielle = sv. ftp-server
sv. stefan = da. pedersen
sv. laura = da. familjens
da. genstart  = sv. display
da. papirstørrelse = sv. utskrift

Felen indikerar att ordböckerna består av material från olika håll som satts samman mer eller mindre maskinellt, och att ingen korrekturläsning gjorts. 
 
 
TRADUS

Danska, svenska och norska. Ca. 40 000 ord per språk. En relativt ny resurs. Positivt: Enkel layout, anger ordböjningar, snabb. Negativt: Fel i ordboken, ingen information om materialets tillkomst, ev. färre uppslagsord än angivet, orealistiskt positiv beskrivning av tillhörande översättningsprogram. Specialord fattas.

Dålig redovisning av ord som har olika betydelser, samt av ord, som både kan uppträda som substantiv och verb. Det finns därför en uppenbar risk för missuppfattningar och felöversättningar. Feltyperna indikerar att översättaren inte behärskar källspråket, och att ingen kvalificerad korrekturläsning genomförts.  
 
KAANNOS Ny finskproducerad nätordbok för översättning av ord i deras grundform mellan danska och svenska (samt 19 andra språk). Omfattar uppskattningsvis 20 000-30 000 ord. Positivt: Någorlunda kvalitet för det mesta. En del ovanliga uttryck finns med, t.ex."trælbinde", "træde i spinaten" och "trættekær". Negativt: Fel förekommer i form av oprecisa översättningar, t.ex. da. kasket = sv. mössa, da. bage = sv ugnssteka, och det finns stavfel i danskan, t.ex. ”babord” (i stället för ”bagbord”), ”trædhed” (i stället för ”træthed”).  
ANTON LARSEN 1866 Antikvarisk svensk-dansk ordbok från 1866 av norskfödde Anton Larsen (1827-1888), språkforskare, översättare, translator och en av Danmarks stora ordboksförfattare. Ca. 10 000 uppslagsord. Inskannad och digitaliserad av Google. Det är möjligt att söka i ordboken, men inskanningsfelen är inte korrigerade. Vissa ord kan därmed inte sökas, även om de finns i ordboken. Det är dock möjligt att titta på originalsidorna, och man kan också ladda ned hela ordboken i pdf-format.  
FALBE-HANSEN 1912 Antikvarisk svensk-dansk ordbok från 1912. Ca. 35 000 uppslagsord. Klassisk svensk-dansk ordbok av den skickliga svensk-danska översättaren samt litteratur- och språkforskaren Ida Falbe-Hansen (1849-1922). Boken är en mycket uppskattad föregångare till Gyldendals nuvarande stora svensk-danska ordbok. Inskannad och digitaliserad av Google, men med begränsad tillgång för användarna. Man får endast se mindre avsnitt i taget, vilket tyder på att Gyldendal fortfarande har visst intresse av boken. Det är möjligt att söka ord, men boken kan inte laddas ned. Dessvärre många inskanningsfel på grund av bokens talrika specialtecken.   
MAJSTRO Danska och svenska samt flera andra språk. Ca. 4 500 danska och 6 000 svenska ord. Positivt: Innehåller en del roliga finesser. Negativt: Inte särskilt omfattande.  
LEXIKON24

Danska och svenska samt 15 andra språk. Innehåller både ord och meningar, men hör till de allra sämsta dansk-svenska ordböckerna på nätet. Märkligt anonym, svenskproducerad webbplats, ingen information om vem som står bakom eller varför. Talrika fel, amatörmässig kvalitet.

Exempel på fel [korrekt övers. inom hakparentes]:

da. pung = sv. handväska [portmonnä, börs]
da. taksere = sv. samtal [taxera]
da. spankulere = sv. skryt [spankulera, gå av och an]
da. kælk = sv. rodel [kälke]
da. komfur = sv. kokplatta [spis]

da. vil du have tærsk? = sv. du kommer att ha tröskning [vill du har stryk?]
da. jeg spiste et stykke lagkage = sv. jag åt en bit paj [jag åt en bit tårta]
da. han slog op med pigen = sv. han var med flicka [han gjorde slut med flickan/tjejen]

 

Sidan finns inte med hos Google längre, troligen för att den saknar legal status eller bryter mot Googles regler på något sätt.

 
PARLOR

Danska och svenska samt flera andra språk. Ingen information om ordantal, men sannolikt handlar det om fler än 5 000 unika ord (danska/svenska). Positivt: Många vardagsuttryck och böjningsformer, en del synonymer, fin layout. Negativt: Innehåller alltför många allvarliga stavfel och felöversättningar och borde inte ha publicerats i detta amatörmässiga skick. Många riktigt grova fel. Ordboksmaterialet är nästan identiskt med det som finns i LEXIKON 2k (se nedan), och som upphovsmännen till LEXIKON 2k säger sig ha upphovsrätten till.

Exempel på fel:

sv. konjaksglas = da. ballon
sv. konkret = da. beton
sv. konsol = da. trøste
sv. kräftan = da. krabbe


En typ av fel som indikerar att materialet inte genomgått korrekturläsning.
 
SANAKIRJA Danska och svenska samt flera andra språk. Ordantalet sannolikt långt under 5 000 ord. En finsk-utvecklad nordisk ordbok. Positivt: Kan inte komma på något positivt att säga om denna ordbok. Negativt: Inget danskt eller svenskt gränssnitt. Mycket svag vid översättning mellan danska och svenska. Många ord fattas.  
MULTIZAURUS Danska och svenska samt flera andra språk. Ca. 3 000 danska och 17 000 svenska ord. Ryskbaserad ordbok. Positivt: Kan inte komma på något positivt att säga om denna ordbok. Negativt: Inte så många danska ord.                         
BOEFFEN Danska, svenska, norska, finska, färöiska, isländska samt 31 andra språk. Många språk, men en begränsad databas med uppskattningsvis 5 000-10 000 uppslagsord. Danskt gränssnitt. Helt anonym webbplats, ingen bakgrundsinformation och inte heller någon möjlighet att ge feedback. Här handlar det enbart om att dra in pengar på annonser.     
LEXIKON 2k

Danska och svenska samt en rad andra språk. Ca. 8 500 danska ord och 10 000 svenska ord. En gratis ordbok som fungerar via ett litet program som man laddar ned tillsammans med ordboksfilerna. Möjlighet att öva glosor och lägga till nya i ordböckerna. Detta är i och för sig utmärkt, men det finns alltför många grova översättningsfel. LEXIKON 2k säger sig ha upphovsrätten till ordboksmaterialet, men samma material finns på minst två andra ställen på nätet, bl.a. hos den relativt populära PARLOR (se ovan), dock utan källangivelse. 

Exempel på fel:

sv. konjaksglas = da. ballon
sv. konkret = da. beton
sv. konsol = da. trøste
sv. kräftan = da. krabbe


Felen tyder på att materialet inte genomgått korrekturläsning.
 
NORDLIST Danska. svenska, norska, finska, isländska, färöiska, grönländska. Ca. 4 000 ord. Ett projekt i Nordiska Ministerrådets energi med syfte att förbättra språkförståelsen i Norden. Möjlighet att söka i olika underavdelningar, till exempel vardagsord, akronymer m.m.  
DPBBASEN Europæisk Pædagogisk Tesaurus. Danska, svenska, finska + åtta andra språk. Ca. 3 300 ord. En tämligen omfattande ordbok med en del specialuttryck, men även många vanliga ord.  
KTL Danska, svenska, finska samt åtta andra språk. Ca. 2 000 ord. En finsk ordlista i pdf-format med en lång rad speciella termer som kan vara svåra att hitta i vanliga ordböcker. Kan vara lösningen när man kört fast helt och hållet.   
STARLING Danska, svenska, norska och andra germanska språk. Ca. 2 000 ord. Mycket intressant etymologisk ordbok med möjlighet att jämföra olika germanska språk och studera ordens ursprung.  
ANSWERS Danska, svenska samt tio andra språk, dock inte norska eller finska. Ingen information om ordantal. Sannolikt färre än 5 000 ord. Innehåller även synonymer och idiom. En mycket intressant och informativ ordbok.  
GLOSOR Danska och svenska samt flera språk. Sannolikt färre än 5 000 ord mellan danska och svenska. Positivt: Snabb, fin layout. Negativt: Databasen verkar fragmentarisk och är troligen sammansatt av olika gratisordlistor. Webbplatsen är förmodligen svensk, men ingen konkret upphovsman är angiven.   
FJAESBOGEN Dansk, svensk, norsk, finsk samt 37 andre sprog. Åbenbar useriøs dansk side, helt anonym og amatørmæssig. Meget høj fejlprocent i resultaterne. Er formodentlig blot en adgangsside til Google Translate. Jeg tror helt enkelt siden fungerer med et Wrapper-program, der kobler til f.eks. Google Translate. Ingen angivelse af ansvarlig udgiver eller indehaver af ophavsret. Flere sprogfejl forekommer i den kortfattede introduktionstekst. Den ukendte ophavsmand forsøger tilmed at forøge populariteten ved at lægge mange links til sin side via Youtube-musikvideoer. Musikvalget afslører, at det handler om et ungt menneske. Kort sagt meget useriøst og forkasteligt.  
ORESUNDDIREKT Danska och svenska. Ca. 400 ord.  
CMPORT Danska och svenska. Ca. 150 ord. Innehåller bl.a. termer för hamntrafik.  
SASS Danska och svenska. Ca. 450 ord. Framtagen av Intresseföreningen Svenskar Andra Sidan Sundet  
FESTIVAL Danska och svenska. Ca. 280 ord. Innehåller bl.a. några vulgära danska slangord. Skapad av svensk Roskilde-veteran.  
REJSEGUIDE KBH Svensk-dansk parlör som ingår i en publikation med omfattande information om Köpenhamn och Danmark. Innehåller ca. 300 typiska uttryck på svenska och danska. Vänder sig endast till svenskar, men kan vara intressant även för en dansk. Kan laddas ned som pdf-fil.   
PROZ Danska och svenska. Ca. 550 ord. Många av orden finns också hos ÖRESUNDDIREKT.  
SJOBERG Danska och svenska. Ca. 700 ord. Bra ordbok med många affärstermer.  
JOVESTONE Danska, svenska, norska, finska, isländska samt tolv andra språk. Ca. 600 ord. En finsk-utvecklad ordlista, baserad på ett egendomligt system där varje språk fått sin egen bestämda färg. Mycket fattas, och listan verkar långt ifrån vara färdig. Kan laddas ned som pdf-fil.  
GEGE Danska, svenska, norska. Ca. 500 ord. En svensk-dansk och en norsk-dansk ordlista med syfte att underlätta förståelsen av norsk och svensk film. (Norska filmer: In Transit, Dykk, Digre Daier, Sorthvit, Caravan; Svenska filmer: Irmelin, Svart är Vackert?, Att döda ett barn, Villospår, Pin Up). Kan laddas ned som pdf-fil.  
PIHL Dansk, svensk, 26 ord. Den danske tv-serie Pihl er blevet meget populær i Sverige. Her har svensk TV4 lagt en lille ordbog ud, således at de svenske seere bedre kan forstå de danske udtryk.  
HALFDAN Danska, svenska, norska samt många andra språk. Ca. 500 uppslagsord. En liten turistparlör med praktiska glosor och korta meningar. Kan laddas ned som Excel-fil.  
FAYMEDIA Danska och svenska. Ca. 450 ord. Huvudsakligen samhälls- och myndighetsrelaterade ord. Innehåller vissa termer som kan vara svåra att finna på annat håll. Relativt bra ordlista.  
NORDISK SPROGRÅD Danska, svenska och norska. Ca. 400 ord. Ingår i en broschyr som kan laddas ned som Wordfil. I broschyren finns intressant information och goda råd. Ordboken finns i slutet av filen och är identisk med ordboken under länken SPRÅKNEMNDENE (se nedan).  
INTERNETTOLKEN Relativ lille ordbogsresurse med mulighed for at oversætte sætninger og ord mellem svensk, dansk, norsk, finsk, islandsk samt 7 andre sprog. Gratis for 150 ord pr. døgn. Amatørmæssig layout, databasen ikke særlig omfattende mellem dansk og svensk, måske ikke mere end 5.000-10.000 ord.
KVL Danska, svenska, norska, finska, isländska och färöiska. Ca. 140 ord. Vänder sig huvudsakligen till studerande, men innehåller också vanliga uttryck. Kan laddas ned som Word-fil.  
REGION SKÅNE Danska och svenska. Ca. 100 ord. Tre små ordböcker (sjukvårdsglosor, praktiska ord, räkneord)  
WIKIWORDS Danska och svenska. Ca. 500 ord. Många av orden finns också hos ÖRESUNDDIREKT.  
SPRÅKNEMNDENE Danska, svenska och norska. Ca. 400 ord. Samma ordbok som hos NORDISK SPROGRÅD, men här kommer man direkt till ordboken.  
NAV Danska, svenska, norska, finska och isländska. Ca. 500 ord. Termer relaterade till familj, arbetsliv, pension, hälsa. En utmärkt ordlista, men dessvärre med en del stavfel och andra fel. Kan laddas ned som pdf-fil. Upphovsman: Arbeids- og velferdsforvaltningen (Norge).  
EKOADMDATA Danska och svenska. Ca. 300 uppslagsord. Med ordklasser och ordböjningar. Skapad av en privatperson. Oavslutad och inte uppdaterad sedan 2004.  
COMMUNITY En liten ordbok som sammanställts genom en kollektiv insats i ett debattforum. Ca. 200 ord. Vissa stavfel och även en del andra fel.  
HUM Danska, svenska, norska, isländska, tyska, engelska, holländska. Ca. 200 ord. En ofullständig ordlista med ord som ser ut att ha förbindelse med den nordiska mytologin eller historiska ämnen.     
LUNDBERG-LAGERS. Danska och svenska. Ca. 70 ord. Även lömska ord. Materialet ser ut att vara hämtat från Sten Malmström: "Svensken i Danmark" från 1975. Det tycks som om man gjort en ren avskrift (citat eller plagiat?) av valda sidor, och någon källhänvisning finns inte. Den legala status är därför osäker. Huvudsyftet med webbplatsen verkar vara att generera annonspengar.  
TRANSLATORA Danska och svenska. Ca. 250 ord. En dansk och en svensk ordbok med ord som kan vara vanskliga att förstå för en svensk eller en dansk. Skapad av en auktoriserad translator. Kan laddas ned som wordfil.  
GEONAMES Danska, svenska, norska + 13 andra språk. Ca. 250 ord. Allmänna ord.  
LANGTOLANG Danska, svenska, finska + 16 andra språk, dock inte norska. Begränsat ordförråd. Skandinaviska bokstäver visas inte korrekt. Sannolikt färre än 5 000 ord. ,    
LOGOS Danska och svenska + 58 andra språk. Vanliga ord på många språk.  
FREEDICTIONARY Danska och svenska + 17 andra språk. Vanliga ord på många språk.  
DICTIONARY Danska och svenska + 27 andra språk. Vanliga ord på många språk.  
TRANSLATE Danska, svenska, norska, finska, isländska + 25 andra språk. Omfattande ordbok.
LEXSEE Danska, svenska, norska, finska, isländska + 27 andra språk. Vanliga ord. Sökningen kan begränsas till vissa språk, vilket gör det hela mer överskådligt. Ordantalet i databasen är dock inte särskilt imponerande.   
FRASI Danska, svenska, norska, finska samt sex andra språk. En italiensk-utvecklad lista över vanliga ord. Full av reklam.  
TRAVELLINGUA En parlör samt en undervisningsmodul med uttal, ca 500 allmänna uttryck på danska, svenska, engelska, litauiska och lettiska.  
SPRAKELIT Danska och svenska. Ca. 350 ord. En liten ordbok utvecklad av Språkelit i samarbete med danska och svenska företag inom nätverket Business Bridge. Ordboken innehåller affärsuttryck och vanliga ord. Kan laddas ned som pdf-fil.  
GRÄNSLÖS Dansk og svensk. En dansk-svensk publikation om grænseløs vejledning med en række artikler, der hver indledes med en lille dansk-svensk ordbog. Ca. 170 opslagsord i alt. Downloades som pdf-fil.  Udarbejdet af Internationella Programkontoret og Cirius.  
DICTS Danska och svenska. Innehåller knappast mer än några tusen ord. Man skriver in ordet i sökfältet och väntar sedan på resultatet, men allt som oftast finns det inte i databasen. En ganska värdelös ordbok, utan egentligt existensberättigande.  
KOLDING-GYM En liten svensk-dansk ordbok till Victoria Benedictssons Giftemål på besparing (1884), ca. 95 ord.  
NIELSEN Danska och svenska. Ca. 100 ord. En liten ordbok framtagen av Ole Rud Nielsen för att underlätta förståelsen av filmen "Af jord er du kommet" (regissör: Nils Vest).  
ECON Svensk-dansk ordbok. Ca. 25 termer. En liten ordbok till den svenska boken "Människor och ekonomi" av Inga-Lill Johansson (1989). Kan laddas ned som pdf-fil.  
SLOTH

Online dansk-svensk miniordbok - med ljud. Totalt 94 meningar eller ordsammansättningar som är svåra att uttala på danska eller svenska. Exempel:

"Rødgrød med fløde",
"Sju sjösjuka sjömän var på det sjunkande skeppet Shanghai med sju sjösjuka sjuksköterskor",
"Fem flade flødeboller på et fladt flødebollefad",
"Sex laxar i en laxask",
"Stativ stakit kasket",
"Ett kvistfritt kvastskaft",
"Præstens ged bag gærdet".

 

 
SAMFUNDSORD Danska och svenska. Ca. 80 termer. En liten ordbok med ett antal centrala samhälls- och arbetsmarknadsrelaterade termer. Kan laddas ned som pdf-fil. Fin layout, bara att skriva ut och använda.  
STOLTZE Danska och svenska. Ca. 80 ord. Många ord är hämtade från talspråket, bl.a. en del slang- och vardagsuttryck. Många av dessa ord finns inte med i de andra online-ordböckerna på denna sida.  
SBÖ Danska och svenska. Ca. 45 ord. En blandad ordlista med både vanliga och speciella ord som inte finns i andra ordböcker. Kan laddas ned som en Word-fil.  
KALENDERORD Danska, svenska, norska, finska, färöiska, isländska och samiska. Ca. 30 uppslagsord. De nordiska namnen på dagar, månader och årstider.  
VÄDERBESKRIVN. Danska, svenska, norska, finska, färöiska, isländska och samiska. Ca. 20 uppslagsord. Nordiska ord som beskriver olika typer av väderförhållanden.  
BOSTADEN Danska, svenska, norska, finska, färöiska, isländska och samiska. Ca. 100 ord. Vanliga nordiska ord som beskriver bostad och inredning. En utmärkt liten ordbok, dock inte komplett.   
NØRD Danska och svenska. Ca. 50 ord. Ordbok skapad av ett nätverk av danska och svenska gymnasier i Öresundsregionen. Innehåller elementära termer av särskilt intresse för unga i gymnasieåldern. Kan inte läsas i alla webbläsare.   
BLINDE-KUH Danska, svenska, norska samt 46 andra språk. 60 ord. Ordbok skriven och tillrättalagd för barn. Elementära ord på sex olika områden (siffror, färger, människor, ansiktet, mat, djur). Tio ord för varje område.  
MINI-PARLØR Danska, svenska. Miniparlör. Ca. 45 ord. Ett urval av typiska turisttermer som kan vara praktiska att känna till. Kunde gärna ha innehållit något fler ord.     
ORIB Danska och svenska. Ca. 40 ord. Temat for ordboken sägs vara infrastruktur och stadsutveckling, men de flesta orden är av allmän karaktär. Ordlistefunktionen är också mycket speciell och liknar inte något av de system jag sett i ordbokssammanhang. Kan säkert upplevas som lite besvärlig.   
TKUKOULU Danska, svenska, norska, finska. Ca. 32 ord. Vardagsord. Fin layout, men i övrigt inget speciellt med denna ordlista, som kommer från Finland.  
SLÄKTEN Danska, svenska, norska, finska, färöiska, isländska och samiska. Ca. 25 ord med namn på familjens medlemmar.  
GILLASTUGAN Danska och svenska. Ca. 25 ord. En liten ordbok som förklarar ett antal viktiga svenska ord för danskar som besöker Sverige. Ganska rörig och ostrukturerad. Utvecklad av ett svenskt par som hyr ut sommarstugor till danskar.    
ØSTERÅBY Danska och svenska. 22 ord. Dokumentation av ett samarbete mellan en dansk och en åländsk skolklass. På sidan 42 i dokumentet finns en liten dansk-svensk ordlista, som de själva har skapat. Pdf-format.  
VISSENBJERG Danska, svenska, norska. 17 ord. Ordbok till "- og stjernerne er af guld" av Kåre Bluitgen. En hjälp till svenska och norska skolelever som läser boken på danska.  
ANSIKTETS ORD Danska, svenska, norska, finska, färöiska, isländska och samiska. 16 termer.  
FÄRGAR Danska, svenska, norska, finska, färöiska, isländska och samiska. 16 färger.  
HELGDAGAR Danska, svenska, norska, finska, färöiska, isländska och samiska. Ca. 30 namn på helgdagar.  
LÄNDER1 Danska, svenska, norska och engelska. Ca. 400 länder från hela världen.  
LÄNDER2 Danska, svenska, norska, finska, färöiska, isländska och samiska. Ca. 25 länder. De nordiska beteckningarna på olika länder. Ofullständig, mycket fattas.  
ECONAU Pdf-fil med dansk översättning av ca. 25 ord. Kan laddas ned som pdf-fil.  
GEOGRAFILEX Danska och svenska. Ca. 300 geografiska namn som stavas olika på danska och svenska. De danska namnen innehåller dock ett antal stavfel. Upphovsman:  Lars Thörnquist.  
MALMÖ HÖGSKOLA Danska och svenska. 27 ord. Termer för studerande.  
SKOLÄMNEN Danska, svenska, norska, finska, färöiska, isländska och samiska. 16 skolämnen. En liten ofullständig ordbok.  
AO Danska, svenska, norska, isländska, tyska, engelska, franska. 15 termer. Isländsk ordbok med fokus på mjölkprodukter.   
BEFATTNINGAR Danska, svenska, norska, finska, färöiska, isländska och samiska. Ca. 45 beteckningar för befattningar och yrken.  
KLÄDER Danska, svenska, norska, finska, färöiska, isländska och samiska. Ca. 45 ord som relaterar till kläder.  
TIOETTA Några fraser på danska och svenska. Ca. 10 uppslagsord. Kan laddas ned som pdf-fil.  
NORDISK UNION Liten förteckning med några få ord, som kan vara svåra att översätta till danska, till exempel "egenmäktigt förfarande" och "trolöshet mot huvudman".  
NATIONALITETER Ska enligt planerna tydligen omfatta danska, svenska, norska, finska, färöiska, isländska och samiska, men omfattar för närvarande endast sju nationaliteter på danska och norska.  
POLIGLOS Ett exempel på en rent rysk ordbok med översättning till flera språk, bl.a. danska, svenska, finska samt 21 andra språk, dock inte norska. Ordboken förutsätter att man förstår ryska.  
 

 

Sidan är utvecklad av Öresunds Översättningsbyrå

Kontakta oss för offert på översättningsuppdrag - info@oresunds.dk, tel 046-15 86 00

Copyright © 2005-2008, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen