Danske og svenske navne på over 3500 svampe- og lavarter

 

Artslisten er ordnet alfabetisk efter de videnskabelige navne                                                         

Klik på et af de nedenstående links for at gå videre

 

Abortiporus-Climacocystis

Climacodon-Gymnopilus

Gymnopus-Lychophyllum

Macrocystidia-Pyrrhospora

Radulomyces-Xylographa

 

Listen er sat sammen ved hjælp af tilgængelige kilder både på nettet og i håndbøger. Vi har kun medtaget de arter, hvor der findes et dansk eller svensk navn på en art. De mange huller i listen skyldes enten at de pågældende arter mangler et navn i det ene af landene, eller at vi ikke har fundet navnet i de kilder, vi har benyttet. Listen må ikke opfattes som en komplet fortegnelse og skal anvendes med sund fornuft og forsigtighed. Benyt helst også andre kilder for at bekræfte oplysningerne i listen. En af de ting, vi vil gøre opmærksom på, er, at der kun er taget hensyn til synonymer i begrænset omfang, og der kan forekomme andre lignende fejl eller usikkerheder med hensyn til artsnavnene i denne første version af listen.

 

 

Sidan är utvecklad av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från DANSKA

Till startsidan