Vad är en auktoriserad translator?

Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel för översättare med statlig auktorisation som meddelas av Kammarkollegiet (fram till 94 06 30 av Kommerskollegium) efter att ha genomgått prov med mycket högt ställda kunskapskrav. Endast fysiska personer kan inneha translatorsauktorisation.

En auktoriserad translator:

  •  utför kvalificerade översättningar

  •  har lagstadgad tystnadsplikt

  • arbetar efter vedertagna yrkesetiska regler

  •  har rätt att använda denna officiella stämpel för bestyrkande:

[Stämpelbild tillfälligt borttagen]

 

 

Sidan är utvecklad av Poul Hansen

Till startsidan