DANSK-SVENSK E-NUMMERLISTA

(Ca. 320 uppslagsord)

E-nummerlistan är en lista på tillsatsämnen som är godkända att användas i Europa

Ordlistan är sammanställd av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från DANSKA

Copyright © 2008, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen

Dansk

 

Svenska

Curcumin

E 100

Kurkumin

Riboflavin, Riboflavin-5'-phosphat

E 101

Riboflavin, riboflavin-5'-fosfat

Tartrazin

E 102

Tartrazin

Quinolingult

E 104

Kinolingult

Sunset Yellow FCF (Orange Yellow S)

E 110

Para-orange, Invertas

Lysozym

E 1105

Lysozym

Carminer (Carminsyre, Cochenille)

E 120

Karmin

Polydextrose

E 1200

Polydextros

Polyvinylpyrrolidon

E 1201

Polyvinylpyrrolidon

Polyvinylpolypyrrolidon

E 1202

Polyvinylpolypyrrolidon

Azorubin (Carmoisin)

E 122

Azorubin/karmosin

Amaranth

E 123

Amarant

Ponceau 4R (Cochenillerød A)

E 124

Nykockin

Erythrosin

E 127

Erytrosin

Red 2G

E 128

Röd 2G

Allura Red AC

E 129

Allurarött AC

Patent Blue V

E 131

Patentblått V

lndigotin (lndigocarmin)

E 132

Indigotin / indigokarmin

Brilliant Blue FCF

E 133

Briljantblått FCF

Chlorophylliner, Chlorophyll

E 140

Klorofyll, klorofylliner

Oxideret stivelse

E 1404

Oxiderad stärkelse

Chlorophyllin kobber kompleks, Chlorophyll-kobber-kompleks

E 141

Klorofyll-kopparkomplex, klorofyllinkopparkomplex

Monostivelsephosphat

E 1410

Monostärkelsefosfat

Distivelsephosphat

E 1412

Distärkelsefosfat

Phosphateret distivelsephosphat

E 1413

Fosfaterat distärkelsefosfat

Acetyleret distivelsephosphat

E 1414

Acetylerat distärkelsefosfat

Green S

E 142

Grön S

Acetyleret stivelse

E 1420

Stärkelseacetat

Acetyleret distivelseadipat

E 1422

Acetylerat distärkelseadipat

Hydroxypropylstivelse

E 1440

Hydroxipropylstärkelse

Hydroxypropyldistivelsephosphat

E 1442

Hydroxipropyldistärkelsefosfat

Stivelsenatriumoctenylsuccinat

E 1450

Natriumoktenylsuccinatstärkelse, Acetylerad oxiderad stärkelse

Karamel

E 150a

Sockerkulör

Kaustisk sulfiteret karamel

E 150b

Sockerkulör, kaustiksulfitprocessen

Ammonieret karamel

E 150c

Sockerkulör, ammoniakprocessen

Ammonieret sulfiteret karamel

E 150d

Sockerkulör, ammoniaksulfitprocessen

Triethylcitrat

E 1505

Trietylcitrat

Black PN (Brilliant Black BN)

E 151

Briljantsvart BN/svart PN

Glyceryltriacetat (Triacetin)

E 1518

Glyceryltriacetat, Propan-1,2-diol (propylenglykol)

Vegetabilsk kul

E 153

Vegetabiliskt kol / Carbo medicinalis

Brown FK

E 154

Brun FK

Brown HT

E 155

Brun HT

Beta-caroten, a Blandede carotener

E 160a

Karotener, betakaroten

Annattoekstrakter (Bixin, Norbixin)

E 160b

Annattoextrakt / bixin / norbixin

Paprikaekstrakt (Capsanthin, Capsorubin)

E 160c

Paprikaoleoresin / kapsantin / kapsorubin

Lycopen

E 160d

Lycopen

Beta-apo-8' carotenal(C30)

E 160e

Beta-apo-8'-karotenal

Beta-apo-8' carotensyre(C30)ethylester

E 160f

Beta-apo-8'-karotensyraetylester

Lutein

E 161b

Lutein

Canthaxanthin

E 161g

Kantaxantin

Rødbedefarve (Betaniner)

E 162

Rödbetsrött

Anthocyaniner

E 163

Antocyaner

Calciumhydrogencarbonat, Calciumcarbonat

E 170

Kalciumkarbonat, kalciumvätekarbonat

Titandioxid

E 171

Titandioxid

Jernoxider og jernhydroxider

E 172

Järnoxider och järnhydroxider

Aluminium

E 173

Aluminium

Sølv

E 174

Silver

Guld

E 175

Guld

Rubinpigment BK (Litholrubin BK)

E 180

Litolrubin BK

Sorbinsyre

E 200

Sorbinsyra

Kaliumsorbat

E 202

Kaliumsorbat

Calciumsorbat

E 203

Kalciumsorbat

Benzoesyre

E 210

Bensoesyra

Natriumbenzoat

E 211

Natriumbensoat

Kaliumbenzoat

E 212

Kaliumbensoat

Calciumbenzoat

E 213

Kalciumbensoat

Ethyl-p-hydroxybenzoat

E 214

p-Hydroxibensoesyraetylester

Ethyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt

E 215

p-Hydroxibensoesyraetylesterns natriumsalt

Propyl-p-hydroxybenzoat

E 216

p-Hydroxibensoesyrapropylester

Propyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt

E 217

p-Hydroxibensoesyrapropylesterns natriumsalt

Methyl-p-hydroxybenzoat

E 218

p-Hydroxibensoesyrametylester

Methyl-p-hydroxybenzoat, natriumsalt

E 219

p-Hydroxibensoesyrametylesterns natriumsalt

Svovldioxid

E 220

Svaveldioxid

Natriumsulfit

E 221

Natriumsulfit

Natriumhydrogensulfit

E 222

Natriumvätesulfit

Natriumdisulfit

E 223

Natriumdisulfit

Kaliumdisulfit

E 224

Kaliumdisulfit

Calciumsulfit

E 226

Kalciumsulfit

Calciumhydrogensulfit

E 227

Kalciumvätesulfit

Kaliumhydrogensulfit

E 228

Kaliumvätesulfit

o-Phenylphenol

E 231

Ortofenylfenol

Natrium-o-phenylphenolat

E 232

Natriumortofenylfenol

Nisin

E 234

Nisin

Natamycin

E 235

Natamycin

Hexamethylentetramin

E 239

Hexametylentetramin

Dimethyldicarbonat

E 242

Dimetyldikarbonat

Kaliumnitrit

E 249

Kaliumnitrit

Natriumnitrit

E 250

Natriumnitrit

Natriumnitrat

E 251

Natriumnitrat

Kaliumnitrat

E 252

Kaliumnitrat

Eddikesyre

E 260

Ättiksyra

Kaliumacetat

E 261

Kaliumacetat

Natriumdiacetat, Natriumacetat

E 262

Natriumacetat, natriumväteacetat

Calciumacetat

E 263

Kalciumacetat

Mælkesyre

E 270

Mjölksyra

Propionsyre

E 280

Propionsyra

Natriumpropionat

E 281

Natriumpropionat

Calciumpropionat

E 282

Kalciumpropionat

Kaliumpropionat

E 283

Kaliumpropionat

Borsyre

E 284

Borsyra

Natriumtetraborat (Boraks)

E 285

Natriumtetraborat / borax

Carbondioxid

E 290

Koldioxid

Æblesyre

E 296

Äppelsyra

Fumarsyre

E 297

Fumarsyra

Ascorbinsyre

E 300

Askorbinsyra

Natriumascorbat

E 301

Natriumaskorbat

Calciumascorbat

E 302

Kalciumaskorbat

Ascorbylstearat, Ascorbylpalmitat

E 304

Askorbylpalmitat, askorbylstearat

Tocopherolrig ekstrakt

E 306

Tokoferolkoncentrat

Alfa-tocopherol

E 307

Alfa-tokoferol

Gamma-tocopherol

E 308

Gamma-tokoferol

Delta-tocophcrol

E 309

Delta-tokoferol

Propylgallat

E 310

Propylgallat

Octylgallat

E 311

Oktylgallat

Dodecylgallat

E 312

Dodecylgallat

Erythorbinsyre

E 315

Isoaskorbinsyra

Natriumerythorbat

E 316

Natriumisoaskorbat

Butylhydroxyanisol (BHA)

E 320

Butylhydroxianisol (BHA)

Butylhydroxytoluen (BHT)

E 321

Butylhydroxitoluen (BHT)

Lecithin

E 322

Lecitin

Natriumlactat

E 325

Natriumlaktat

Kaliumlactat

E 326

Kaliumlaktat

Calciumlactat

E 327

Kalciumlaktat

Citronsyre

E 330

Citronsyra

Trinatriumcitrat, Dinatriumcitrat, Mononatriumcitrat

E 331

Natriumcitrater

Trikaliumcitrat, Monokaliumcitrat

E 332

Kaliumcitrater

Tricalciumcitrat, Dicalciumcitrat, Monocalciumcitrat

E 333

Kalciumcitrater

Vinsyre

E 334

L-Vinsyra

Dinatriumtartrat, Mononatriumtartrat

E 335

Natriumtartrater

Dikaliumtartrat, Monokaliumtartrat

E 336

Kaliumtartrater

Natriumkaliumtartrat

E 337

Natriumkaliumtartrat

Phosphorsyre

E 338

Fosforsyra

Trinatriumphosphat, Dinatriumphosphat, Mononatriumphosphat

E 339

Natriumfosfater

Trikaliumphosphat, Dikaliumphosphat, Monokaliumphosphat

E 340

Kaliumfosfater

Tricalciumphosphat, Dicalciumphosphat, Monocalciumphosphat

E 341

Kalciumfosfater,  Magnesiumfosfater

Natriumhydrogenmalat, Natriummalat

E 350

Natriummalater

Kaliummalat

E 351

Kaliummalat

Calciumhydrogcnmalat, Calciummalat

E 352

Kalciummalater

Metavinsyre

E 353

Metavinsyra

Calciumtartrat

E 354

Kalcium-L-tartrat

Adipinsyre

E 355

Adipinsyra

Natriumadipat

E 356

Natriumadipat

Kaliumadipat

E 357

Kaliumadipat

Ravsyre

E 363

Bärnstensyra

Triammoniumcitrat

E 380

Triammoniumcitrat

Calciumdinatriumethylendiamintctraacetat (Calciumdinatrium-EDTA)

E 385

Kalciumdinatrium-EDTA

Alginsyre

E 400

Alginsyra

Natriumalginat

E 401

Natriumalginat

Kaliumalginat

E 402

Kaliumalginat

Ammoniumalginat

E 403

Ammoniumalginat

Caleiumalginat

E 404

Kalciumalginat

Propylenglycolalginat

E 405

1,2-Propylenglykolalginat

Agar

E 406

Agar

Forarbejdet Eucheuma-tang

E 407a

Bearbetad Euchemaalg

Carrageenan

E 407

Karragenan

Johannesbrødkernemel

E 410

Fruktkärnmjöl

Guargummi

E 412

Guarkärnmjöl

Traganth

E 413

Dragant / tragakant

Arabisk gummi (Akaciegummi), fortykkelsesmiddel

E 414

Gummi arabicum / akaciagummi, förtjockningsmedel

Xanthangummi

E 415

Xantangummi

Karayagummi

E 416

Karayagummi

Taragummi

E 417

Taragummi

Gellangummi

E 418

Gellangummi

Sorbitulsirup, Sorbitol

E 420

Sorbitol, sorbitolsirap

Mannitol

E 421

Mannitol

Glycerol, glycerin, fuktighetsbevarande medel

E 422

Glycerol, glycerin, fugtighedsgivende stof, stabilisator

Konjacgummi og -glucomannan

E 425

Konjakgummi, konjakglukomannan

Polyoxyethylen (40) stearat

E 431

Polyoxietylenstearat

Polyoxyethylen (20) sorbitanmonolaurat (Polysorbat 20)

E 432

Polyoxietylensorbitanmonolaurat

Polyuxyethylen (20) sorbitanmonooleat (Polysorbat 80)

E 433

Polyoxietylensorbitanmonooleat

Polyoxyethylen (20) sorbitanmonopalmitat (Polysorbat 40)

E 434

Polyoxietylensorbitanmonopalmitat

Polyoxyethylen (20) sorbitanmonostearat (Polysorbat 60)

E 435

Polyoxietylensorbitanmonostearat

Polyoxyethylen (20) sorbitantristearat (Polysorbat 65)

E 436

Polyoxietylensorbitantristearat

Amideret pectin, Pectin

E 440

Pektiner

Ammuniumphosphatider

E 442

Ammoniumfosfatider

Saccharoseacetatisobutyrat

E 444

Sackarosacetatisobutyrat

Glycerolestere af fyrreharpiks

E 445

Glycerolestrar av trähartser

Monocalciumdiphosphat, Dicalciumdiphosphat, Tetrakaliumdiphosphat, Dikaliumdiphosphat, Tetranatriumdiphosphat, Trinatriumdiphosphat, Dinatriumdiphosphat

E 450

Natrium-, kalium- och kalciumdifosfater

Pentakaliumtriphosphat, Pentanatriumtriphosphat

E 451

Natrium- och kaliumtrifosfater

Calciumpolyphosphater, Natriumealeiumpolyphosphater, Kaliumpolyphosphater, Natriumpolyphosphater

E 452

Natrium-, kalium- och kalciumpolyfosfater, natriumkalciumpolyfosfat

Beta-cyclodextrin

E 459

Betacyklodextrin

Cellulosepulver, Mikrokrystallinsk cellulose

E 460

Mikrokristallinisk cellulosa, cellulosapulver

Methylcellulose

E 461

Metylcellulosa

Hydruxyprupylcellulose

E 463

Hydroxipropylcellulosa

Hydroxypropylmethylcellulose

E 464

Hydroxipropylmetylcellulosa

Methylethylcellulose

E 465

Metyletylcellulosa

Natriumcarboxymethylcellulose, Carboxymethylcellulose

E 466

Karboximetylcellulosa / cellulosagummi, natriumkarboximetylcellulosa

Natriumcarboxymethylcellulose

E 466

Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa

Tværbunden natriumcarboxy methylcellulose

E 468

Tvärbunden natriumkarboximetylcellulosa

Enzymatisk hydrolyseret carboxy methylcellulose

E 469

Enzymatiskt hydrolyserad karboximetylcellulosa

Natrium-, kalium og calciumsalte af fedtsyrer

E 470a

Natrium-, kalium- och kalciumsalter av fettsyror (t. ex. tvål, såpa, kalciumstearat)

Magnesiumsalte af fedtsyrer

E 470b

Magnesiumsalt av fettsyror (t. ex. magnesiumstearat)

Mono- og diglycerider af fedtsyrer

E 471

Mono- och diglycerider av fettsyror

Eddikesyreestere af mono og diglycerider af fedtsyrer

E 472a

Mono- och diglyceriders ättiksyraestrar

Mælkesyreestere af mono og diglycerider af fedtsyrer

E 472b

Mono- och diglyceriders mjölksyraestrar

Citronsyreestere af mono og diglycerider af fedtsyrer

E 472c

Mono- och diglyceriders citronsyraestrar

Vinsyreestere af mono og diglycerider af fedtsyrer

E 472d

Mono- och diglyceriders vinsyraestrar

Mono og diacetylvinsyreestere af mono og diglycerider af fedtsyrer

E 472e

Mono- och diglyceriders diacetylvinsyraestrar

Blandede eddike og vinsyreestere af mono og diglycerider af fedtsyrer

E 472f

Blandade ättik- och vinsyraestrar av mono- och diglycerider

Saccharoseestere af fedtsyrer

E 473

Sackarosestrar av fettsyror

Saccharoseestere i blanding med mono og diglycerider af fedtsyrer

E 474

Sackarosestrar i blandning med mono- och diglycerider av fettsyror

Polyglycerolestere af fedtsyrer

E 475

Polyglycerolestrar av fettsyror

Polyglycerolpolyricinoleat

E 476

Polyglycerolpolyricinoleat

Propylenglycolestere af fedtsyrer

E 477

1,2-Propylenglykolestrar av fettsyror

Termisk oxideret sojaolie omsat med mono og diglycerider af fedtsyrer

E 479b

Termiskt oxiderad sojaolja i reaktion med mono- och diglycerider av fettsyror

Natriumstearoyllactylat

E 481

Natriumstearoyllaktylat

Calciumstearoyllactylat

E 482

Kalciumstearoyllaktylat

Stearyltartrat

E 483

Stearoyltartrat

Sorbitanmonostearat

E 491

Sorbitanmonostearat

Surbitantristearat

E 492

Sorbitantristearat

Sorbitanmonolaurat

E 493

Sorbitanmonolaurat

Surbitanmunooleat

E 494

Sorbitanmonooleat

Surbitanmonopalmitat

E 495

Sorbitanmonopalmitat

Natriumsesquicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Natriumcarbonat

E 500

Natriumkarbonater (t. ex. natriumbikarbonat)

Kaliumhydrogencarbonat, Kaliumcarbonat

E 501

Kaliumkarbonater (t. ex. pottaska)

Ammoniumhydrogencarbonat, Ammoniumcarbonat

E 503

Ammoniumkarbonater

Magnesiumhydroxidcarbonat (Magnesiumhydrogencarbonat), Magnesiumcarbonat

E 504

Magnesiumkarbonater (t. ex. magnesiumkarbonat)

Saltsyre

E 507

Saltsyra

Kaliumchlorid

E 508

Kaliumklorid

Calciumchlorid

E 509

Kalciumklorid

Magnesiumchlorid

E 511

Magnesiumklorid

Stannochlorid

E 512

Tennklorid

Svovlsyre

E 513

Svavelsyra

Natriumhydrogensulfat, Natriumsulfat

E 514

Natriumsulfater

Kaliumhydrogensulfat, Kaliumsulfat

E 515

Kaliumsulfater

Calciumsulfat

E 516

Kalciumsulfat

Ammoniumsulfat

E 517

Ammoniumsulfat

Aluminiumsulfat

E 520

Aluminiumsulfat

Aluminiumnatriumsulfat

E 521

Aluminiumnatriumsulfat

Aluminiumkaliumsulfat

E 522

Aluminiumkaliumsulfat

Aluminiumammoniumsulfat

E 523

Aluminiumammoniumsulfat

Natriumhydroxid

E 524

Natriumhydroxid

Kaliumhydroxid

E 525

Kaliumhydroxid

Calciumhydroxid

E 526

Kalciumhydroxid

Ammoniumhydroxid

E 527

Ammoniumhydroxid

Magnesiumhydroxid

E 528

Magnesiumhydroxid

Calciumoxid

E 529

Kalciumoxid

Magnesiumoxid

E 530

Magnesiumoxid

Natriumferrocyanid

E 535

Natriumferrocyanid

Kaliumferrocyanid

E 536

Kaliumferrocyanid

Calciumferrocyanid

E 538

Kalciumferrocyanid

Natriumaluminiumphosphat, surt

E 541

Natriumaluminiumfosfat, surt

Siliciumdioxid

E 551

Kiseldioxid

Calciumsilikat

E 552

Kalciumsilikat

Magnesiumtrisilikat, Magnesiumsilikat

E 553a

Magnesiumsilikater

Talkum

E 553b

Talk

Natriumaluminiumsilikat

E 554

Natriumaluminiumsilikat

Kaliumaluminiumsilikat

E 555

Kaliumaluminiumsilikat

Calciumaluminiumsilikat

E 556

Kalciumaluminiumsilikat

Bentonit

E 558

Bentonit

Aluminiumsilikat (Kaolin)

E 559

Aluminiumsilikat

Fedtsyrer

E 570

Fettsyror

Gluconsyre

E 574

Glukonsyra

Glucono-delta-lacton

E 575

Glukonsyrans deltalakton

Natriumgluconat

E 576

Natriumglukonat

Kaliumgluconat

E 577

Kaliumglukonat

Calciumgluconat

E 578

Kalciumglukonat

Ferrogluconat

E 579

Ferroglukonat

Ferrolactat

E 585

Ferrolaktat

Glutaminsyre

E 620

Glutaminsyra

Mononatriumglutaminat

E 621

Mononatriumglutamat

Monokaliumglutaminat

E 622

Monokaliumglutamat

Calciumdiglutaminat

E 623

Kalciumglutamat

Monoammoniumglutaminat

E 624

Monoammoniumglutamat

Magnesiumdiglutaminat

E 625

Magnesiumdiglutamat

Guanylsyre

E 626

Guanylsyra

Dinatriumguanylat

E 627

Dinatriumguanylat

Dikaliumguanylat

E 628

Dikaliumguanylat

Calciumguanylat

E 629

Kalciumguanylat

Inosinsyre

E 630

Inosinsyra

Dinatriuminosinat

E 631

Dinatriuminosinat

Dikaliuminosinat

E 632

Dikaliuminosinat

Calciuminosinat

E 633

Kalciuminosinat

Calcium 5'-ribonucleotider

E 634

Kalcium-5'-ribonukleotider

Dinatrium 5'-ribonucleotider

E 635

Dinatrium-5'-ribonukleotider

Glycin, Natriumglycinat

E 640

Glycin, natriumglycinat

Zinkacetat

E 640

Zinkacetat

Dimethylpolysiloxan

E 900

Dimetylpolysiloxan

Bivoks, hvidt og gult

E 901

Bivax

Candelillavoks

E 902

Candellillavax

Carnaubavoks

E 903

Karnaubavax

Shellak

E 904

Shellack, Mikrokristallint vax

Montansyreestere

E 912

Montansyraestrar

Oxideret polyethylenvoks

E 914

Oxiderat polyetylenvax, L-cystein

Carbamid

E 927b

Karbamid

Argon

E 938

Argon

Helium

E 939

Helium

Nitrogen

E 941

Kväve

Dinitrogenoxid

E 942

Dikväveoxid, a Butan, b Isobutan

Butan

E 943a

Butan

Isobutan

E 943b

Isobutan

Propan

E 944

Propan

Oxygen

E 948

Syre

Brint

E 949

Väte

Acesulfamkalium

E 950

Acesulfamkalium

Aspartam

E 951

Aspartam

Natriumcyclamat, Calciumcyclamat, Cyclaminsyre

E 952

Cyklaminsyra, cyklamater

Isomalt

E 953

Isomalt

Natriumsaccharin, Kaliumsaccharin, Calciumsaccharin, Saccharin

E 954

Sackarin, sackarinater, Sukralos

Thaumatin

E 957

Taumatin

Neohesperidindihydrochalcon

E 959

Neohesperidindihydrochalcon / neohesperidin DC

Maltitolsirup, Maltitol

E 965

Maltitol, maltitolsirap

Lactitol

E 966

Laktitol

Xylitol

E 967

Xylitol

Quillaiaekstrakt

E 999

Kvillajaextrakt

Invertase

E 1103

Invertas

Lysozym

E 1105

Lysozym

Polydextrose

E 1200

Polydextros

Polyvinylpyrrolidon

E 1201

Polyvinylpyrrolidon

Polyvinylpolypyrrolidon

E 1202

Polyvinylpolypyrrolidon

Oxideret stivelse

E 1404

Oxiderad stärkelse

Monostivelsephosphat

E 1410

Monostärkelsefosfat

Distivelsephosphat

E 1412

Distärkelsefosfat

Phosphateret distivelsephosphat

E 1413

Fosfaterat distärkelsefosfat

Acetyleret distivelsephosphat

E 1414

Acetylerat distärkelsefosfat

Acetyleret stivelse

E 1420

Stärkelseacetat

Acetyleret distivelseadipat

E 1422

Acetylerat distärkelseadipat

Hydroxypropylstivelse

E 1440

Hydroxipropylstärkelse

Hydroxypropyldistivelsephosphat

E 1442

Hydroxipropyldistärkelsefosfat

Stivelsenatriumoctenylsuccinat

E 1450

Natriumoktenylsuccinatstärkelse

Acetyleret oxideret stivelse

E 1451

Acetylerad oxiderad stärkelse

Triethylcitrat

E 1505

Trietylcitrat

Glyceryltriacetat

E 1518

Glyceryltriacetat

Copyright © 2008, Öresunds Översättningsbyrå, webbmaster Poul Hansen