Danskarna är mer individualistiska - Nordens araber

 

Citat från "Danskar är inte som svenskar" (av Jenny Grensman) http://www.civilingenjoren.se/Civing/innehall/2005_08/reportage/danskar_ar_inte_som_svenskar.htm

 

"– Svenskar brukar ofta tycka att det verkar väl lätt att säga upp folk i Danmark men i Danmark är uppfattningen nog att den dynamik som skapas också leder till att danska företag har lättare att besluta sig för att nyanställa.

Nordens araber kallas danskarna ibland litet skämtsamt. Vad vi svenskar kallas är det ingen som berättar men åsikten att svenskar i jämförelse med danskar är försynta, alltför personliga och litet mesiga skymtar fram. Och vårt sätt att fatta beslut, där alla ska vara med på tåget innan något bestäms i samförstånd är mycket svenskt.

– Går jag ut från ett möte där vi har beslutat något frågar jag mig alltid hur de andra deltagarna kommer att agera i morgon, säger Krister Svantesson, på Hilti. Danskarna är mer individualistiska och om ett beslut inte direkt gagnar dem kan de gå emot och göra tvärtom. Den danske chefen gör vad som är bra för honom.

– Man bör vara beredd på att dansken är två personer, säger Krister Svantesson. En i sin jobbfunktion och en helt annan privat. Och de blandar inte ihop dem. Svenskar kan berätta väldigt personliga saker för sina kolleger. Det gör inte danskar. Och man tar inte åt sig kritik som gäller jobbfunktionen – den är inte personlig.

Där vi svenskar lindar in våra åsikter för att inte såra, säger dansken rent ut vad han eller hon tycker.

– Jag har haft mejlväxlingar och ordväxlingar med människor sedan jag började här som jag aldrig skulle ha kunnat ha i ett svenskt företag, berättar Krister Svantesson. Man får lära sig att det är funktionen de vill åt, inte dig som person. Kan du inte göra skillnad på det ska du nog överväga om du verkligen vill jobba med danskar eller i Danmark.

Burdusa kolleger som skiter i tagna beslut och tycker att du är en mes. Är det värt en aldrig så hög lön? Krister Svantesson har svar på det också.

– Det är en utmaning och man lär sig något nytt, säger han. Det är en annan dynamik hos danskarna. Det är väl det man vill ha när man tar jobb utomlands? "

 

 

Sidan är utvecklad av Öresunds Översättningsbyrå – Auktoriserade translatorer till och från DANSKA

Till startsidan